Triển khai phần mềm

28/12/2023
[digiiTeamW] Dự án phần mềm KPI cho Công ty Xây dựng XMC

[digiiTeamW] Dự án phần mềm KPI cho Công ty Xây dựng XMC

Dự án phần mềm KPI digiiTeamW cho Công ty CP Xây dựng Xuân Mai (XMC) Tháng 12-2023, OOC chính thức triển khai dự án phần mềm […]
08/10/2023
Triển khai đánh giá năng lực cuối năm - Cẩm nang chi tiết

Sự khác biệt giữa năng lực và kỹ năng? Ý nghĩa với nhà quản lý

Có rất nhiều quản lý nhân sự băn khoăn không biết năng lực khác kỹ năng như thế nào? Bài toán đặt ra cho nhà quản lý […]
29/08/2023
Phần mềm đánh giá năng lực cho Công ty Vận tải biển VIMC

Phần mềm Đánh giá năng lực cho Công ty Vận tải biển VIMC

Công ty Vận tải biển VIMC tin tưởng và tiếp tục sử dụng Phần mềm Đánh giá năng lực digiiCAT để đánh giá năng lực nhân […]
02/06/2023
phần mềm KPI cho công ty dịch vụ dầu khí

Triển khai phần mềm KPI cho công ty dịch vụ dầu khí tại Thanh Hóa

Lễ khởi động dự án Triển khai phần mềm KPI cho PTSC Thanh Hóa Tiếp sau khóa đào tạo do Công ty Tư vấn và Quản […]
13/03/2023
Phần mềm KPI cho doanh nghiệp dịch vụ dầu khí

Đào tạo và triển khai phần mềm KPI cho công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí

Ngày 10/03/2023, Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Công ty Giải pháp Công nghệ OOC đã tổ chức khóa đào tạo xây dựng hệ […]

Contact Us