Đội ngũ

Tăng Văn Khánh, Co-Founder, Chủ tịch HĐQT

Ông Tăng Văn Khánh - Chủ tịch OOC digiiMS

Ông Tăng Văn Khánh – Chủ tịch OOC digiiMS

Ông Tăng Văn Khánh là Đồng sáng lập và là Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Giải pháp Công nghệ OOC.

Kinh nghiệm

Với hơn 20 năm kinh nghiệm đào tạo và tư vấn về quản lý, ông giữ vị trí Tổng giám đốc Công ty Tư vấn Quản lý OCD từ năm 2007. Ông Khánh có những đóng góp quan trọng trong sự tăng trưởng nhất quán của mảng dịch vụ tư vấn của OCD ở mức 2x và 3x trong những năm qua (2010-2020), mở rộng các dịch vụ của OCD.

Ông Khánh là đồng tác giả và giữ vai trò then chốt trong việc phát triển Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp OOC digiiMS – giúp cho doanh nghiệp quản lý nhân sự, đánh giá năng lực, quản lý thực hiện công việc, giao việc giúp doanh nghiệp quản lý một cách có hệ thống, nhất quán và hiệu quả. Ông Khánh cũng là người chủ trì phát triển giải pháp Hệ thống thông tin MIS của OCD. Ông là tác giả phần mềm Quản lý Công việc và Cộng tác digiiTeamW.

Ông Khánh có những đóng góp quan trọng trong việc chuẩn hóa quá trình cung cấp dịch vụ và hệ thống quản lý nội bộ bằng việc áp dụng các thông lệ quốc tế tốt trong quản lý dịch vụ chuyên nghiệp, xây dựng và áp dụng các phần mềm quản lý và đảm bảo OCD đạt và vượt kỳ vọng của khách hàng về chất lượng, khả năng ứng dụng và tính chuyên nghiệp của dịch vụ.

Trong mảng tư vấn quản lý, ông Khánh là thành viên chủ chốt của nhóm tư vấn tái cơ cấu và xây dựng hệ thống quản lý cho nhiều doanh nghiệp. Ông là diễn giả trong nhiều hội thảo về lãnh đạo và là cây viết thường xuyên của Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi của OCD.

Học vị

Ông Khánh có bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) của Đại học Boise State (Idaho, USA, 1999) và bằng Tiến Sỹ Kinh tế với Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU, 2006). Ông cũng hoàn thành xuất sắc chương trình Đào tạo Giảng viên Trực tuyến 1 năm (MOT) của Đại học Illinois (USA, 2010).

Vũ Thị Thanh Hằng, Co-Founder, Giám đốc

Vũ Thị Thanh Hằng - Giám đốc OOC digiiMS

Bà Vũ Thị Thanh Hằng – Giám đốc OOC digiiMS

Bà Vũ Thị Thanh Hằng là Đồng sáng lập, Giám đốc Công ty CP Giải pháp Công nghệ OOC

Kinh nghiệm

Bà Hằng từng là Giám đốc Kinh doanh của Công ty Tư vấn Quản lý OCD, Chuyên gia tư vấn quản lý của OCD. Trước khi vào OCD, bà Hằng là Giám đốc Nhân sự của Công ty Chứng khoán CIMB-VINASHIN. Bà Hằng có nhiều năm kinh nghiệm thực tế quản lý và tư vấn về Quản trị Nguồn nhân lực; kinh nghiệm đào tạo và điều hành, quản lý doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp như tư vấn, đào tạo quản lý và tư vấn giải pháp phần mềm. Bà Hằng có nhiều kinh nghiệm và là một trong những thành viên chính tham gia quá trình phân tích nghiệp vụ và thiết kế hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp OOC digiiMS (Quản lý nhân sự, Tính lương và chế độ đãi ngộ, quản lý công việc và cộng tác…). Bà là tác giả của Phần mềm Quản trị Tài năng digiiTalent và Đánh giá nhân viên digii360.

Bà Hằng là còn là thành viên của nhóm tư vấn OCD thực hiện dự án xây dựng Chiến lược nhân sự cho Tổng Công ty Khoáng sản Vinacomin – Vimico, Tông Công ty Công nghiệp Xi măng Việt nam (VICEM), tư vấn hệ thống KPI cho Công ty CP Vincom Retail, tái cơ cấu Công ty CP Giao nhận Hàng không (ALS) và các đơn vị thành viên, Công ty Viễn thông Quốc tế (VNPTi), VMT Group, Công ty K&G Việt nam. Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho Công ty CP Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại SOHACO, Cty CP Đầu tư & Phát triển đô thị Việt Hưng (chủ đầu tư Khu đô thị Ecopark), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên: Thủy điện IALY, Thủy điện Sơn La, Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện miền Bắc…

Học vị

Bà Hằng có bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) của chương trình Thạc sỹ Việt – Bỉ (Trường Kinh tế và Kinh doanh Solvay Brussels, Belgium). Bà Hằng tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, chuyên ngành Kinh tế lao động.

Nguyễn Thị Nam Phương, Co-Founder, Cố vấn cao cấp về nghiệp vụ

Founder 02

Bà Nguyễn Thị Nam Phương – Cố vấn cao cấp OOC digiiMS

Bà Nguyễn Thị Nam Phương là đồng sáng lập Công ty CP Giải pháp Công nghệ OOC, Cố vấn cao cấp về nghiệp vụ, hiện bà cũng là đồng sáng lập, Tư vấn trưởng Công ty Tư vấn Quản lý OCD.

Kinh nghiệm

Với hơn 20 năm kinh nghiệm về quản trị nhân sự, hệ thống thông tin quản lý, tái cơ cấu và quản trị chiến lược, trong 10 năm qua bà Phương đã chủ trì các dự án xây dựng hệ thống quản lý và tái cơ cấu doanh nghiệp cho cả các doanh nghiệp tư nhân, tập đoàn lớn của nhà nước (VNR500) cũng như khu vực công như Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính…, tiêu biểu như Tổng Công ty CN Xi măng Việt nam (Vicem), Tập đoàn Vingroup, Tổng công ty Sông Đà, Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng (Licogi), Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Việt Hưng, Công ty CP Vinaconex 6, Tổng Công ty Khoáng sản Vinacomin (Vimico), Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo), Tổng Công ty Thuốc lá Việt nam (VINATABA), Tập đoàn Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (HBC), Công ty TNHH SATO Việt nam, Yusen Logistics, Tập đoàn ICO Group, Tập đoàn Hòa Bình Minh, Công ty CP Dược phẩm Vĩnh Phúc (Vinphaco), Công ty TNHH Công nghiệp Chính xác Việt Nam 1 (VPIC1),  Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI), Tổng Công ty CP Tái Bảo hiểm PVI (PVIRe), Công ty CP Bảo hiểm Hàng không (VNI)…

Bằng các kinh nghiệm thực tiễn của mình, bà Phương đã đóng góp và cố vấn cho quá trình phân tích một số phần mềm quan trọng trong hệ sinh thái phần mềm quản lý OOC digiiMS

Ngoài công việc tư vấn tại OCD, bà Phương là một thành viên tích cực của Ban Điều hành, Hiệp hội Nhân sự HRA, giữ vị trí Phó Chủ tịch Hiệp hội trong nhiều năm, đồng chủ trì Mạng lưới WCD tại Việt Nam (WomenCorporateDirectors).

Học vị

Bà Phương tốt nghiệp Thạc sỹ Kinh tế Thương mại chuyên ngành Quản lý nguồn nhân lực và Quản lý hệ thống thông tin, Đại học New South Wales, Úc (2002) theo chương trình học bổng AusAids.

Nguyễn Hải Hùng, Co-Founder, Cố vấn cao cấp về kỹ thuật và công nghệ

Ông Nguyễn Hải Hùng - Cố vấn cao cấp OOC digiiMS

Ông Nguyễn Hải Hùng – Cố vấn cao cấp OOC digiiMS

Ông Nguyễn Hải Hùng là đồng sáng lập Công ty CP Giải pháp Công nghệ OOC, Cố vấn cao cấp về kỹ thuật, đồng thời đang là Giám đốc điều hành và sáng lập Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ 3P.        

Kinh nghiệm

Ông Nguyễn Hải Hùng có nhiều năm kinh nghiệm về xây dựng và ứng dụng kỹ thuật phần mềm, hệ thống thông tin doanh nghiệp, chuyển đổi và đổi mới kinh doanh số, kinh doanh và lãnh đạo, tư vấn quản lý và kinh doanh; kinh nghiệm về xây dựng các sản phẩm phần mềm quản lý doanh ngiệp, thiết kế kiến trúc tổng thể và thiết kế hệ thống hệ thống phần mềm; kiến thức chuyên sâu về các tiêu chuẩn/ phương pháp/ khung của công nghệ thông tin và truyền thông (ICT): CMMI, ITIL, COBIT, TOGAF, ISO, Six Sigma.

Dưới dự điều hành và dẫn dắt của ông Hùng, công ty TNHH Giải pháp Công nghệ 3P đã đi vào quỹ đạo hoạt động và có những bước phát triển vượt bậc trong ngành sản xuất các sản phẩm điện tử tại Việt Nam. Tại 3Ps, Ông Hùng từng chủ trì nhiều dự án phần mềm như Hệ thống Truy xuất Nguồn gốc Điện tử cho Traced Verified, phát triển và triển khai phần mềm (Trường Đại học Văn Lang), Định hướng và hoạch định chiến lược phát triển sản phẩm HRP (Công ty CP Tin học Lạc Việt), Hệ thống Quản lý Dự án và CRM cho OCD, Hệ thống đánh giá năng lực cho Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo), Công ty Quản lý Tài sản Ngân hàng Quân đội, Công ty CP Đầu tư FIT,… Công ty 3PS của ông Hùng cũng là đối tác triển khai hệ thống đánh giá năng lực cho Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt nam và 14 đơn vị thành viên, Công ty Viễn thông Quốc tế (VTI), Tập đoàn Dược phẩm và Công nghệ SOHACO.

Với kiến thức và kinh nghiệm trong quản lý dự án phát triển phần mềm, ông Hùng giữ vai trò quan trọng trong phát triển sản phẩm, xây dựng tổng thể kiến trúc hệ thống OOC digiiMS, và cố vấn về kỹ thuật và công nghệ cao cấp cho hệ thống digiiMS.

Học vị

Ông Hùng đã tham gia các khóa đào tạo cho các chuyên gia trong Ngành Công nghệ Phần mềm tại Trường Đại học Carnegie Mellon (Pittsburgh, USA), ông Hùng là cử nhân kinh tế – Ngành Kinh doanh quốc tế Trường Đại học Ngoại Thương TP.Hồ Chí Minh.

Đinh Đức Trí, Trưởng phòng Phát triển sản phẩm

Ông Đinh Đức Trí - Trưởng phòng Phát triển sản phẩm OOC digiiMS

Ông Đinh Đức Trí – Trưởng phòng PTSP OOC digiiMS

Ông Đinh Đức Trí là Trưởng phòng Phát triển sản phẩm của Công ty CP Giải pháp Công nghệ OOC.

Kinh nghiệm

Ông Đinh Đức Trí có chuyên môn sâu và nhiều năm kinh nghiệm về lập trình phát triển sản phẩm phần mềm, website; xây dựng kiến trúc tổng thể và thiết kế hệ thống hệ thống phần mềm.

Ông Trí đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích, xây dựng các sản phẩm phần mềm của OOC digiiMS, cụ thể ông giữ vai trò là quản lý, xây dựng và phát triển tính năng các phần mềm: Quản lý đãi ngộ (digiiC&B), Nhân sự nền tảng (digiiHRcore), Báo cáo vận hành (BI), Quản lý năng lực (digiiCAT)…Trước đó, ông cũng quản lý dự án và tham gia xây dựng, bảo trì hệ thống nhiều dự án xây dựng phần mềm như: Quản lý thư viện, Quản lý công văn, Website Tuyển sinh tạị Đại học Văn Lang; Website ecommerce tại Công ty TNHH Việt Hạ Chí; Quản lý vận chuyển, Chuyển phát nhanh, Đánh giá nhân viên và tính lương theo kết quả đánh giá cho nhiều công ty khác nhau…

Học vị

Ông đạt chứng chỉ của Microsoft: MCP, MCSD, MCAD

Phạm Tiến Dũng, Trưởng phòng BA & QC

Ông Phạm Tiến Dũng – Phó phòng PTSP OOC digiiMS

Ông Phạm Tiến Dũng là Trưởng phòng BA & QC kiêm Phó phòng Phát triển sản phẩm của Công ty CP Giải pháp Công nghệ OOC.

Kinh nghiệm

Ông Dũng có nhiều năm kinh nghiệm trong Quản lý dự án, quản lý kỹ thuật tại nhiều doanh nghiệp Nhật. Ông có kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ lập trình (C#, Javascript, Html, Sql), các framework (Angular, ASP.Net MVC, webApi…).

Trong các dự án, ông tham gia với vai trò chỉ đạo và quản lý việc thực hiện dự án; thiết kế hệ thống, phân tích và phát triển sản phẩm; khắc phục lỗi, các sự cố về kỹ thuật, đảm bảo chất lượng sản phẩm…Ông đã tham gia phát triển các dự án bao gồm: Hệ thống quản lý chi phí xây dựng, Hệ thống thông tin khách hàng, Hệ thống Giao hàng, Hệ thống chấm công, Hệ thống quản lý, Hệ thống website của YABASHI; Hệ thống đánh giá nhân sự, Hệ thống kiểm tra trực tuyến VINACAD…Tại OOC, ông hỗ trợ phân tích, phát triển các phần mềm như: Quản lý hiệu quả digiiKPI, quản lý năng lực digiiCAT, quản lý đãi ngộ digiiC&B, phần mềm nhân sự cơ bản digiiHRcore, cổng thông tin nhân viên digiiPortal. Ông Dũng là người trực tiếp xây dựng và phát triển phần mềm Quản lý công việc và cộng tác digiiTeamW  – một trong những phần mềm được nhiều khách hàng lớn tin tưởng và sử dụng hiệu quả trong hoạt động quản lý và điều hành của doanh nghiệp.

Học vị

Ông là kỹ sư Công nghệ thông tin của Genetic Bách Khoa (chương trình Hợp tác đào tạo Quốc tế giữa trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Trường Genetic Singapore)

Hoàng Thanh Hương, Trưởng phòng Triển khai Dịch vụ

Bà Hoàng Thanh Hương - Trưởng phòng TKDV OOC digiiMS

Bà Hoàng Thanh Hương – Trưởng phòng TKDV OOC digiiMS

Bà Hoàng Thanh Hương là Trưởng phòng Triển khai Dịch vụ của Công ty CP Giải pháp Công nghệ OOC.

Kinh nghiệm

Với nhiều năm kinh nghiệm về kinh doanh và tư vấn tại Công ty Tư vấn Quản lý OCD, chuyên môn sâu về triển khai dịch vụ và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu các doanh nghiệp, bà Hương đã tham gia nhiều nhiều dự án lớn và giữ vai trò quan trọng. Trong các dự án, vai trò của bà là quản lý dự án, phân tích cơ sở dữ liệu, tổng hợp, chuẩn hóa dữ liệu, nhập dữ liệu lên phần mềm.

Bà Hương quản lý nhiều dự án lớn về triển khai hệ thống phần mềm Đánh giá kết quả (digiiKPI), Phần mềm Quản lý năng lực (digiiCAT), phần mềm lương (digiiC&B), phần mềm Nhân sự (digiiHR) trong quá trình làm việc tại OOC cho các công ty: Công ty CP Kinh doanh Gạch Ốp lát Viglacera, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC), Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco), Công ty Cổ phần Tomeco, Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1 (VPIC1), Công ty CP Dược phẩm Vĩnh Phúc (Vinphaco), Công ty TNHH Taikisha Việt Nam, Công ty CP Tập đoàn Thương mại và Dược phẩm Sohaco… và là thành viên tham gia các dự án triển khai tại Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HATS), Công ty TNHH Địa ốc Thành phố Cityland…

Học vị

Bà Hương là Cử nhân Kinh tế – Đại học Thăng Long

Nguyễn Danh Tùng, Phó phòng Triển khai Dịch vụ

Ông Nguyễn Danh Tùng - Phó phòng TKDV OOC digiiMS

Ông Nguyễn Danh Tùng – Phó phòng TKDV OOC digiiMS

Ông Nguyễn Danh Tùng là Phó phòng Triển khai Dịch vụ của Công ty CP Giải pháp Công nghệ OOC.

Kinh nghiệm

Ông Tùng tích lũy cho mình nhiều kỹ năng, kinh nghiệm về phân tích, xử lý số liệu, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, phân tích xây dựng các sản phẩm phần mềm quản lý doanh ngiệp trong quá trình làm việc.

Ông tham gia quản lý một số dự án triển khai phần mềm Đánh giá kết quả (digiiKPI), Phần mềm Quản lý năng lực (digiiCAT), phần mềm lương (digiiC&B), phần mềm Nhân sự (digiiHR), đồng thời là chuyên gia tư vấn về kiến trúc hệ thống phần mềm và là thành viên đảm nhiệm công việc phân tích cơ sở dữ liệu, tổng hợp, chuẩn hóa dữ liệu.

Ông Tùng đảm nhiệm vai trò Quản lý dự án cho nhiều dự án triển khai phần mềm tại các doanh nghiệp lớn như Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HATS), Công ty TNHH Địa ốc Thành phố Cityland và là thành viên triển khai cho các doanh nghiệp: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Công ty TNHH Sato Việt Nam, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco), Công ty CP Cơ điện Tomeco, Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Phát triển Công nghệ Techpro, Công ty CP Tập đoàn Dược phẩm & Thương mại SOHACO…

Học vị

Ông là kỹ sư Công nghệ thông tin của Genetic Bách Khoa (chương trình Hợp tác đào tạo Quốc tế giữa trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Trường Genetic Singapore); Thạc sĩ Điều hành Quản trị kinh doanh (EMBA) tại Học viện Công nghệ Châu Á (AIT).

Contact Us

//]]>