Phần mềm Quản lý Nhân sự digiiHR

Phần mềm Nhân sự digiiHR

Phần mềm Nhân sự digiiHR

Phần mềm nhân sự – công cụ hỗ trợ mạnh mẽ được rất nhiều các tổ chức, doanh nghiệp quan tâm hiện nay. Một phần mềm quản lý nhân sự hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu quy trình quản lý nhân sự. 

Phần mềm Nhân sự digiiHR – đi từ thực tế doanh nghiệp

Công ty Tư vấn Quản lý OCD là một trong những công ty tư vấn quản lý hàng đầu Việt Nam chuyên nghiệp và chất lượng cao. Gần 20 năm qua, OCD đã thực hiện thành công hàng trăm dự án tư vấn cho nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam. Bên cạnh đó, các chương trình đào tạo nhân sự vẫn thường xuyên được tổ chức.

Qua những trải nghiệm thực tế, thấu hiểu những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải khi quản trị nguồn nhân lực. Dưới nền tảng tư vấn của OCD ,OOC cho ra đời phần mềm quản lý nhân sự digiiHR – giải pháp phát triển nguồn nhân lực toàn diện. 

Tổng quan về phần mềm Nhân sự digiiHR

Đặc điểm nổi bật:

 • Phần mềm nhân sự digiiHR được thiết kế bởi các chuyên gia tư vấn hệ thống quản lý giàu kinh nghiệm của OCD. Các chuyên gia OCD đã thực hiện hàng trăm dự án tư vấn cho các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực.
 • Phần mềm quản lý nhân sự digiiHR hội tụ các công cụ quản lý nhân sự chuẩn Mỹ: Chuỗi giá trị của.Michael Porter, Khung năng lực của Havard hay BSC-KPI của Kaplan. 

Lợi ích khi sử dụng:

 • Phần mềm Nhân sự digiiHR giúp DN quản lý các vấn đề về nhân sự. Đó là cơ cấu tổ chức, hồ sơ, năng lực, KPI, lương, đào tạo, tuyển dụng, phân tích, kế hoạch nhân sự, cổng thông tin nhân sự…
 • Phần mềm quản lý nhân sự digiiHR cung cấp giải pháp đầy đủ, chuyên sâu về quản lý nhân sự. digiiHR cung cấp thông tin liên quan đến quản lý nhân sự cho lãnh đạo doanh nghiệp thông qua phân hệ Phân tích nhân sự và Báo cáo BI.
Tại sao phần mềm nhân sự digiiHR lại nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng lớn?

Tại sao phần mềm nhân sự digiiHR lại nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng lớn?

Nội dung, tính năng các phân hệ của Phần mềm Nhân sự digiiHR

🔰 Phân hệ Cơ cấu tổ chức

Phân hệ Cơ cấu tổ chức digiiOST giúp doanh nghiệp thiết kế cơ cấu tổ chức, phân bổ chức năng công ty về các bộ phận và vị trí. Bên cạnh đó, phần mềm hỗ trợ xây dựng mô tả công việc cho các chức danh. Các tính năng chính: 

Chuỗi giá trị

 • Người dùng có thể lựa chọn chuỗi giá trị mẫu theo lĩnh vực kinh doanh của công ty. Sau đó, có thể điều chỉnh cho phù hợp với doanh nghiệp của mình. DN có thể tạo mới, chỉnh sửa chức năng hoặc kéo thả chức năng sẵn có từ cơ sở dữ liệu gợi ý trên hệ thống.

Cơ cấu tổ chức và hệ thống chức danh

 • Phần mềm cho phép doanh nghiệp xây dựng cơ cấu tổ chức, hệ thống chức danh. Điều này thực hiện trực tiếp trên hệ thống hoặc nhập bằng file theo mẫu nhằm tiết kiệm thời gian.

Ma trận chức năng công ty và bộ phận

 • digiiOST của OOC sử dụng ma trận phân bổ chức năng để giúp doanh nghiệp rà soát tính rõ ràng về việc phân giao chức năng bộ phận, chức năng của từng chức danh trong bộ phận để tránh sự chồng chéo, lặp lại.

Mô tả công việc

 • digiiOST cho phép người dùng có thể thiết kế tùy biến các nội dung trong Mô tả công việc theo nhu cầu quản lý của mỗi công ty;
 • Các nội dung chính của mô tả công việc như chức năng và nhiệm vụ… được kết xuất tự động từ ma trận phân bổ chức năng bộ phận;
 • Phần mềm cho phép kết xuất bộ mô tả công việc để lưu trữ và chuyển giao khi cần thiết.

🔰 Phân hệ quản trị nhân sự nền tảng

Phân hệ Quản lý nhân sự nền tảng digiiHRcore là nền tảng của Phần mềm Nhân sự digiiHR. digiiHRCore cho phép quản lý, cập nhật thông tin, lưu trữ thông tin phục vụ công phân tích nhân sự. digiiHR cung cấp những thông tin nền.tảng để thực hiện các nghiệp vụ quản trị nhân sự khác.

Hạng mục thông tin cần quản lý

 • Thông tin cá nhân thông tin liên lạc, thông tin thân nhân và các thông tin khác;
 • Dữ liệu công việc – quá trình công tác tại công ty và quá trình công tác khác;
 • Thông tin về đào tạo bao gồm quá trình học tập và đào tạo của nhân sự;
 • Kết quả đánh giá năng lực (từ digiiCAT) và đánh giá kết quả (từ digiiKPI
 • Chính sách, quy chế lương, quyết định lương, phụ cấp, được trích xuất từ digiiPolicy…
 • Thông tin về bảo hiểm và thuế TNCN mà doanh nghiệp quản lý, thu chi hộ nhân sự đó.

Báo cáo

 • Cho phép trích xuất dữ liệu của nhân sự theo nhiều tiêu chí khác nhau theo yêu cầu của người dùng

🔰Phân hệ Quản lý năng lực nhân sự

Phân hệ Quản lý năng lực digiiCAT giúp doanh.nghiệp đánh giá được năng lực nhân viên. Từ đó, DN sử dụng để tính lương, phân tích phục vụ việc lập kế hoạch đào tạo hay chiến lược nhân sự. Các tính năng chính

Thiết kế từ điển năng lực và khung năng lực cho các vị trí chức danh.

 • digiiCAT giúp thiết kế Từ điển năng lực trên cơ sở dữ liệu sẵn có theo ngành/lĩnh vực. Phần mềm cho phép thiết lập linh hoạt các nhóm năng lực, năng lực.
 • Phần mềm cho phép thiết kế khung năng lực cho từng vị trí, thiết lập điểm tối thiểu và kỳ vọng với mỗi năng lực.

Thiết kế đợt đánh giá theo khung năng lực

 • Phần mềm cho phép tự thiết kế nhiều đợt đánh giá áp dụng theo các khung năng lực tùy chọn.
 • Tài khoản Admin có thể thiết lập chức danh được đánh giá, người đánh giá và được đánh giá trong từng đợt. Quy ước tính điểm và lựa chọn loại hình đánh giá đa dạng.

Theo dõi và đánh giá năng lực theo khung năng lực

 • Người đánh giá có thể trực tiếp đánh giá nhân sự được phân công hoặc ủy quyền cho nhân sự khác đánh giá.
 • Phân quyền xem kết quả đánh giá và giám sát quá trình đánh giá của các tài khoản đánh giá.

Báo cáo

 • Tự động thiết lập các báo cáo (theo nhóm năng lực, năng lực, hồ sơ năng lực…) sau khi hoàn tất đánh giá.
 • Báo cáo trực quan sinh động trên phần mềm. Dễ dàng xuất file để lưu trữ và sử dụng như đầu vào của các công tác quản trị khác.

Kết nối

 • Phần mềm sử dụng dữ liệu cơ cấu, chức danh từ các module khác như digiiHRI, digiiOST, đồng thời cung cấp kết quả đánh giá ngược trở lại các cấu phần digiiHRI và HRPlan.

Giao diện Phân hệ Đánh giá Năng lực digiiCAT

🔰Phân hệ Quản lý đãi ngộ – tính lương

Phân hệ Quản lý đãi ngộ, tính lương digiiC&B là một trong những phân hệ quan trọng nhất và không thể thiếu của phần mềm quản lý nhân sự. digiiC&B giúp DN quản lý một trong những hạng mục quan trọng nhất của quản lý nhân sự: tiền lương.

Phân hệ digiiC&B giúp thiết.kế hệ thống lương, xếp lương, lập bảng lương hàng tháng và hoạch định quỹ lương. digiiC&B giúp giảm đáng kể thời gian lập bảng lương tháng, chi trả lương theo các hình thức khác nhau. Các tính năng chính: 

 • Hoạch định quỹ lương
 • Thiết kế hệ thống khung, bậc lương
 • Thiết lập chính sách đãi ngộ
 • Lập bảng tính lương
 • Lập/Duyệt bảng lương tháng
 • Báo cáo tổng hợp thu nhập
 • Chi tiết thu nhập người lao động
 • Phiếu lương
 • Kết nối KPI và kết quả đánh giá năng lực
 • Kết nối Portal phần mềm

🔰Phân hệ Kế hoạch nhân sự

Phân hệ này giúp DN lập kế hoạch nhân sự dựa trên các thông tin đầu vào về kế hoạch kinh doanh và dữ liệu nhân sự từ digiiHRCore. 

🔰Phân hệ Quản lý Đào tạo

Phân hệ Quản lý đào tạo giúp doanh nghiệp lập kế hoạch đào tạo, quản lý quá trình đào tạo và kết quả đào tạo. Từ đó cung cấp các báo cáo phân tích hiệu quả công tác đào tạo

🔰Phân hệ Tuyển dụng

Phân hệ Quản lý tuyển dụng tạo giúp doanh.nghiệp lập kế hoạch tuyển dụng, quản lý quá trình tuyển dụng và kết quả tuyển dụng. Từ đó,  cung cấp các báo cáo phân tích hiệu quả công tác tuyển dụng của doanh nghiệp

🔰Phân hệ Phân tích nhân sự

Cấu phần này cung cấp các báo cáo phân tích, chỉ tiêu quan trọng trong quản lý nhân sự. Báo cáo phân tích nhân sự là đầu vào quan trọng cho kế hoạch nhân sự và các kế hoạch khác của doanh nghiệp. Phân hệ phân tích nhân sự là một phân hệ quan trọng của phần mềm quản lý nhân sự. Phân hệ giúp công tác hoạch định chiến lược và kế hoạch nhân sự.

Các cấu phần khác của digiiMS

 

Liên hệ

Công ty Giải pháp Công nghệ OOC

_______________________________

Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp digiiMS

digiiHRCore | digiiC&B | digiiCAT | digiiTeamW (KPI, OKR)

📞Hotline/Zalo: 0886595688

📩 Email: [email protected]

💻 Website: https://ooc.vn

//]]>