0963 63 60 66

Hệ thống lương 3P là gì?

Trả lương 3P là mô hình đãi ngộ cho người lao động dựa trên việc kết hợp trả lương theo 3 yếu tố cơ bản: vị trí công việc, năng lực cá nhân và kết quả công việc.
– P1: Vị trí công việc (Position): trả lương theo vị trí tức là trả theo tầm quan trọng của công việc, gắn liền với các yếu tố như cấp bậc, chức danh của người đó trong tổ chức. Ví dụ như vị trí công việc giám đốc, quản đốc, nhân viên trực tiếp sản xuất.
– P2: Năng lực cá nhân (Person): trả lương theo năng lực cá nhân tức là trả theo khả năng hoàn thành trên cùng một công việc. Ví dụ như năng lực trình độ đại học, cao học, hay đáp ứng các khung năng lực riêng của doanh nghiệp.
– P3: Kết quả công việc (Performance): trả lương theo kết quả công việc hay còn gọi là trả lương theo thành tích đạt được, gắn liền với các chỉ tiêu về hiệu suất công việc. Hiện nay nhiều doanh nghiệp đang sử dụng công cụ đánh giá KPI để trả lương cho người lao động theo kết quả công việc.

Tại sao doanh nghiệp cần sử dụng hệ thống lương 3P?

Nhược điểm của phương pháp trả lương truyền thống là quá chú trọng đến bằng cấp hoặc thâm niên dẫn đến không phân biệt được năng lực hoàn thành công việc thực tế và khả năng xây dựng cũng như giá trị của từng nhân lực trong việc hiện thực hóa chiến lược của doanh nghiệp. Phương pháp trả lương 3P ra đời là giải pháp cải tiến khắc phục những vấn đề trên.

Thứ nhất, đảm bảo sự công bằng trong nội tại doanh nghiệp

Như đã nói, tiền lương là yếu tố duy trì tránh gây ra sự bất mãn cho người lao động, vì thế với việc sử dụng lương 3P giúp loại bỏ các yếu tố cảm tính, thiên vị, tình cảm, quan hệ cá nhân, từ đó người lao động cảm thấy xứng đáng với công sức mình bỏ ra, yên tâm làm việc và cố gắng nâng cao hiệu suất. Bên cạnh đó, nó còn giúp triệt tiêu ảnh hưởng tiêu cực từ yếu tố tuổi tác kinh nghiệm, tạo ra môi trường cạnh tranh mà ở đó bất kỳ ai, ở độ tuổi cấp bậc nào đều phải luôn cố gắng để nâng cao hiệu quả công việc.

Thứ hai, là đòn bẩy giúp từng cá nhân phát triển, nâng cao năng lực tổ chức

Theo cơ chế lương 3P, trong đó P3 là trả lương theo kết quả và thành tích công việc đạt được, điều đó khuyến khích người lao động chú trọng đến chất lượng công việc, giảm thiểu rủi ro, sản phẩm lỗi hay bất cứ hoạt động nào gây thiệt hại cho doanh nghiệp, góp phần làm tăng năng suất của tổ chức, đạt được các mục tiêu kinh doanh đề ra.

Thứ ba, cân bằng năng lực cạnh tranh của thị trường

Khi nhiều doanh nghiệp đều sử dụng hệ thống lương 3P, nó sẽ tạo ra một xu thế và một quy chuẩn chung cho việc tính lương công bằng, đảm bảo quyền lợi của người lao động, xứng đáng với chi phí sức lao động mà nhân viên bỏ ra trên mặt bằng chung kinh tế thị trường. Điều này tác động rất lớn đến uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp thu hút và giữ chân những nhân viên có năng lực.

Thứ tư, là cơ sở quan trọng cho công công tác tuyển dụng và đào tạo

P2 là trả lương theo năng lực cá nhân, vì thế mỗi doanh nghiệp thường phải xây dựng một quy chuẩn về khung năng lực, hoặc tiêu chuẩn năng lực cho từng vị trí. Dựa vào cơ sở này, doanh nghiệp sẽ biết mình cần ai trên thị trường lao động để có những biện pháp tuyển dụng thích hợp. Trên thực tế, nếu năng lực của người lao động đáp ứng nhiều hơn tiêu chuẩn năng lực, thì khả năng thực hiện công việc cũng cao hơn. Ngoài ra, nhìn vào kết quả công việc, nhà quản trị cũng khoanh vùng được những nhân viên nào có năng lực vượt trội để tiến hành công tác đào tạo, thuyên chuyển đến những vị trí công việc thích hợp và tạo r nhiều giá trị gia tăng hơn cho doanh nghiệp.

Thứ năm, hoàn thiện hệ thống đánh giá thành tích KPI

Với việc đánh giá có dựa trên kết quả công việc giúp doanh nghiệp có điều kiện liên tục quan sát và hoàn thiện bộ chỉ tiêu đánh giá nhân viên KPI, điều này không chỉ là cơ sở trả lương cho nhân viên, mà còn giúp doanh nghiệp trong công tác quản lý nhân sự kết hợp chặt chẽ với việc đạt được các mục tiêu chiến lược của công ty.

Phần mềm quản lý đãi ngộ digiiC&B của OOC

Phần mềm quản lý đãi ngộ digiiC&B được xây dựng theo phương pháp trả lương 3P, liên kết chặt chẽ với các cấu phần thuộc Giải pháp digiiMS của OOC digiiMS bao gồm Cơ cấu tổ chức, Đánh giá hiệu quả công việc và Đánh giá năng lực cá nhân và Hệ thống Quản lý Hồ sơ nhân sự.
Phần mềm tính lương – quản lý đãi ngộ digiiC&B hỗ trợ các doanh nghiệp phân bổ quỹ lương gắn kết chặt chẽ với mục tiêu chiến lược và chuỗi giá trị của doanh nghiệp. Với bảng tính tự động, Phần mềm digiiC&B sẽ hỗ trợ hiệu quả cho công tác thiết kế và điều chỉnh hệ thống, chi tiết tính toán đến từng nhân viên.
Sử dụng hệ thống trả lương 3P tiên tiến, hiện đại sẽ giúp doanh nghiệp thu hút và giữ nhân tài trong doanh nghiệp nhờ việc tạo ra sự cân bằng khi trả lương tương xứng với năng lực và kết quả công việc, đồng thời khuyến khích nâng cao hiệu quả công việc do trả lương tương xứng với kết quả đóng góp của nhân viên vào kết quả chung của doanh nghiệp.

Liên hệ tư vấn ngay hôm nay!

Hotline: 0963636066
Email: ooc@ooc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/OCDConsulting/

22/06/2018
3p compensation

Lợi ích bất ngờ của việc xây dựng phương pháp trả lương 3P

Theo thời gian, người ta dần nhận ra tầm quan trọng của nguồn nhân lực đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. […]