Khái niệm cơ bản về thẻ điểm cân bằng (BSC)

Khái niệm cơ bản về thẻ điểm cân bằng (BSC)

Khái niệm cơ bản về thẻ điểm cân bằng (BSC)

Rate this post

Last updated on 27/02/2020

Thẻ điểm cân bằng (BSC) là một hệ thống quản lý và hoạch định chiến lược mà các tổ chức sử dụng để:

 • Truyền đạt những gì họ đang cố gắng thực hiện
 • Sắp xếp công việc hàng ngày của mọi người được hoạch định bởi chiến lược
 • Ưu tiên các dự án, sản phẩm và dịch vụ
 • Đo lường và giám sát tiến trình hướng tới các mục tiêu chiến lược

Hệ thống kết nối các điểm mấu chốt giữa các yếu tố của bức tranh chiến lược tổng thể như sứ mệnh (mục đích của bạn), tầm nhìn (những gì bạn  mong muốn), các giá trị cốt lõi (những gì bạn tin tưởng), các lĩnh vực trọng tâm của chiến lược (chủ đề, kết quả hoặc mục tiêu) và các yếu tố mang tính hoạt động cụ thể hơn như mục tiêu (hoạt động cải tiến liên tục), biện pháp (hoặc chỉ số hiệu suất chính hoặc KPI, các chỉ số theo dõi hiệu suất chiến lược), mục tiêu (mức hiệu suất mong muốn của bạn) và sáng kiến đột phá (dự án giúp bạn đạt được mục tiêu).

Ai sẽ sử dụng Thẻ điểm cân bằng (BSC)?

Thẻ điểm cân bằng (BSC) được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực kinh tế, các ngành công nghiệp bởi chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận trên toàn thế giới. Hơn 50% các công ty lớn của Mỹ, Châu Âu, Châu Á đang áp dụng BSC. Xu hướng này vẫn đang tăng nhanh và thậm chí mở rộng ra đến các khu vực Trung Đông và Châu Phi. Một nghiên cứu toàn cầu gần đây của Bain & Co đã cho biết thẻ điểm cân bằng BSC đang đứng ở vị trí thứ năm trong nhóm mười công cụ quản lý được sử dụng rộng rãi nhất trên toàn thế giới. BSC cũng đã được các biên tập viên của Harvard Business Review chọn là một trong những ý tưởng kinh doanh có ảnh hưởng nhất trong 75 năm qua.

Thuật ngữ BSC: Các quan điểm

Để phát triển các mục tiêu, đo lường các chỉ số KPI, đặt mục tiêu và sáng kiến (hành động) liên quan, hệ thống thẻ điểm cân bằng (BSC) đề xuất đánh giá công ty theo bốn quan điểm sau:

 • Tài chính: quan điểm này thường được đổi tên thành Stewardship hoặc cái tên thích hợp khác trong lĩnh vực công, quan điểm này xem xét hiệu quả tài chính của công ty và việc sử dụng các nguồn tài chính.
 • Khách hàng / Bên liên quan: quan điểm này xem xét hiệu suất của tổ chức theo quan điểm của khách hàng hoặc các bên liên quan chính khác mà các doanh nghiệp đang làm việc cùng.
 • Quy trình nội bộ: quan điểm này xem xét hiệu suất của tổ chức thông qua các lăng kính về chất lượng và hiệu quả của sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty hoặc các quy trình kinh doanh quan trọng khác
 • Năng lực tổ chức: quan điểm này xem xét hiệu suất của tổ chức thông qua nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, công nghệ, văn hóa và các năng lực cốt lõi khác liên quan đến việc đột phá hiệu suất.
Thuật ngữ BSC: Mục tiêu chiến lược

Mục tiêu chiến lược là các hoạt động cải tiến liên tục mà chúng ta thực hiện hàng ngày. Mục tiêu chiến lược cũng là cách chia nhỏ các khái niệm trừu tượng hơn như sứ mệnh và tầm nhìn thành các bước có thể hành động. Các hành động mà tổ chức của bạn thực hiện sẽ giúp bạn đạt được các mục tiêu chiến lược của mình bao gồm: tăng doanh thu, cải thiện trải nghiệm của khách hàng hoặc các bên liên quan hoặc cải thiện hiệu quả chi phí của các chương trình hành động

Thuật ngữ BSC: Lập bản đồ chiến lược

Một trong những yếu tố quyền lực nhất trong phương pháp BSC là việc sử dụng bản đồ chiến lược để trực quan hóa và truyền đạt về quá trình tạo ra giá trị của công ty. Bản đồ chiến lược là một đồ họa đơn giản cho thấy mối liên hệ logic, nguyên nhân và kết quả giữa các mục tiêu chiến lược (được hiển thị dưới dạng hình bầu dục trên bản đồ). Nói chung, việc cải thiện hiệu suất trong các mục tiêu được tìm thấy trong bối cảnh Năng lực tổ chức (hàng dưới cùng) cho phép tổ chức cải thiện phối cảnh Quy trình nội bộ (hàng tiếp theo), do đó, cho phép tổ chức tạo ra kết quả mong muốn trong Khách hàng và quan điểm tài chính (hai hàng đầu).   

Thuật ngữ BSC: Phương pháp đo lường (Các chỉ số hiệu suất chính)

Đối với mỗi mục tiêu trên bản đồ chiến lược, ít nhất sẽ có một thước đo hoặc Chỉ số đo lường hiệu suất KPI sẽ được xác định và theo dõi theo thời gian. Hoàn thành các chỉ số KPI sẽ là quá trình phát triển của doanh nghiệp để đạt được các mục tiêu đã đề ra. KPI chiến lược giám sát việc thực hiện và hiệu quả của các chiến lược của tổ chức, xác định khoảng cách giữa hiệu suất thực tế và mục tiêu từ đó xác định hiệu quả của tổ chức và hiệu quả hoạt động.

KPI tốt:

 • Cung cấp một Phương thức khách quan để theo dõi chiến lược đang thực hiện có hiệu quả hay không
 • Đưa ra các chỉ số so sánh đánh giá mức độ thay đổi hiệu suất theo thời gian.
 • Tập trung sự chú ý của nhân viên vào những gì quan trọng nhất để thành công
 • Cho phép đo lường thành tích, không giới hạn trong việc đo lường các công việc được thực hiện
 • Cung cấp một ngôn ngữ chung để giao tiếp

Giúp hạn chế các tiến trình phát triển không chắc chắn.

Nguồn: balancedscorecard.org

Contact Us