BSC

Thẻ điểm cân bằng – BSC phân loại các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp theo 4 nhóm khía cạnh: Tài chính, Khách hàng, Quy trình nội bộ và Học hỏi phát triển.

Các mục tiêu của BSC thường được cụ thể hóa bằng Hệ thống Chỉ tiêu Hiệu suất trọng yếu – KPI hay Key Performance Indicator. Do đó, thẻ điểm cân bằng và KPI thường được sử dụng cùng nhau, như một cặp anh em song sinh.

09/05/2023
Việc áp dụng BSC - KPI có ảnh hưởng đến người lao động không-min

Việc áp dụng BSC – KPI có ảnh hưởng đến người lao động không?

Việc áp dụng BSC – KPI có phần nào ảnh hưởng đến người lao động. Vậy ảnh hưởng đó là gì? và làm thế nào để […]
09/05/2023
Có nên dùng BSC - KPI để đánh giá nhân viên không?

Có nên đánh giá nhân viên bằng BSC – KPI không?

Phương pháp BSC – KPI giúp doanh nghiệp định hướng và quản lý hiệu quả hoạt động của mình. Vậy có nên đánh giá nhân viên […]
21/06/2019
10 lý do Bảng điểm cân bằng BSC thất bại ở các tổ chức (phần 2)

10 lý do Bảng điểm cân bằng BSC thất bại ở các tổ chức (phần 2)

Bảng điểm cân bằng (Balanced ScoreCard) là khái niệm khá phổ biến hiện nay, tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng triển khai thành công […]
20/06/2019
Bảng điểm cân bằng BSC

10 lý do Bảng điểm cân bằng BSC thất bại ở các tổ chức (phần 1)

Bảng điểm cân bằng BSC (Balanced ScoreCard) là phương pháp quản lý khá phổ biến, giúp doanh nghiệp hiện thực hóa hệ thống mục tiêu chiến […]
11/04/2019
Khái niệm cơ bản về thẻ điểm cân bằng - BSC

Khái niệm cơ bản về thẻ điểm cân bằng – BSC

Balanced Scorecard – Thẻ điểm cân bằng (BSC là một công cụ quản lý chiến lược có ảnh hưởng mạnh mẽ, đã giúp hàng ngàn tổ […]

Contact Us