BSC

Thẻ điểm cân bằng (BSC) được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực kinh tế, các ngành công nghiệp bởi chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận trên toàn thế giới. Hơn 50% các công ty lớn của Mỹ, Châu Âu, Châu Á đang áp dụng BSC.

Xu hướng này vẫn đang tăng nhanh và thậm chí mở rộng ra đến các khu vực Trung Đông và Châu Phi. Một nghiên cứu toàn cầu gần đây của Bain & Co đã cho biết thẻ điểm cân bằng đang đứng ở vị trí thứ năm trong nhóm mười công cụ quản lý được sử dụng rộng rãi nhất trên toàn thế giới.

Thẻ điểm cân bằng cũng đã được các biên tập viên của Harvard Business Review chọn là một trong những ý tưởng kinh doanh có ảnh hưởng nhất trong 75 năm qua.

Thẻ điểm cân bằng phân loại các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp theo 4 nhóm khía cạnh: Tài chính, Khách hàng, Quy trình nội bộ và Học hỏi phát triển.

Các mục tiêu của BSC thường được cụ thể hóa bằng Hệ thống Chỉ tiêu Hiệu suất trọng yếu – KPI hay Key Performance Indicator. Do đó, thẻ điểm cân bằng và KPI thường được sử dụng cùng nhau, như một cặp anh em song sinh.

09/05/2023
Việc áp dụng BSC - KPI có ảnh hưởng đến người lao động không-min

Việc áp dụng BSC – KPI có ảnh hưởng đến người lao động không?

Việc áp dụng BSC – KPI có phần nào ảnh hưởng đến người lao động. Vậy ảnh hưởng đó là gì? và làm thế nào để […]
09/05/2023
Có nên dùng BSC - KPI để đánh giá nhân viên không?

Có nên đánh giá nhân viên bằng BSC – KPI không?

Phương pháp BSC – KPI giúp doanh nghiệp định hướng và quản lý hiệu quả hoạt động của mình. Vậy có nên đánh giá nhân viên […]
21/06/2019
10 lý do Bảng điểm cân bằng BSC thất bại ở các tổ chức (phần 2)

10 lý do Bảng điểm cân bằng BSC thất bại ở các tổ chức (phần 2)

Bảng điểm cân bằng (Balanced ScoreCard) là khái niệm khá phổ biến hiện nay, tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng triển khai thành công […]
20/06/2019
Bảng điểm cân bằng BSC

10 lý do Bảng điểm cân bằng BSC thất bại ở các tổ chức (phần 1)

Bảng điểm cân bằng BSC (Balanced ScoreCard) là phương pháp quản lý khá phổ biến, giúp doanh nghiệp hiện thực hóa hệ thống mục tiêu chiến […]
11/04/2019
Khái niệm cơ bản về thẻ điểm cân bằng (BSC)

Khái niệm cơ bản về thẻ điểm cân bằng (BSC)

Thẻ điểm cân bằng (BSC) là một hệ thống quản lý và hoạch định chiến lược mà các tổ chức sử dụng để:

Contact Us