0963 63 60 66

Phần mềm Thông tin nhân sự

Phần mềm thông tin nhân sự digiiHRI

Phần mềm digiiHRI

Phần mềm digiiHRI

OOC digiiHRI là phần mềm thông tin nhân sự, quản lý hồ sơ nhân sự cá nhân, tích hợp với các cấu phần khác. Cơ sở dữ liệu trong phần mềm là căn cứ để cung cấp dữ liệu cho các cấu phần khác như đánh giá năng lực, KPI, hay lương.

Phần mềm digiiHRI

Thông tin cá nhân

Hạng mục thông tin cần quản lý

  • Thông tin cá nhân thông tin liên lạc, thông tin thân nhân và các thông tin khác;
  • Dữ liệu công việc – quá trình công tác tại công ty và quá trình công tác khác;
  • Thông tin về đào tạo bao gồm quá trình học tập và đào tạo (nội bộ hoặc học tập bên ngoài…) của nhân sự;
  • Kết quả đánh giá năng lực (từ digiiCAT) và đánh giá kết quả (từ digiiKPI) qua các kỳ đánh giá
  • Chính sách, quy chế lương áp dụng cho nhân sự đó, quyết định lương, phụ cấp, được trích xuất từ digiiPolicy…
  • Thông tin về bảo hiểm và thuế TNCN mà doanh nghiệp quản lý, thu chi hộ nhân sự đó.

Báo cáo

  • Phần mềm hồ sơ nhân sự cho phép trích xuất dữ liệu của nhân sự theo nhiều tiêu chí khác nhau theo yêu cầu của người dùng

Ứng dụng điện toán đám mây, digiiHRI giúp các DN quản lý nhân sự online mọi lúc mọi nơi. Phần mềm có giao diện thân thiện, dễ sử dụng và khả năng tùy biến cao sẽ là  công cụ hữu ích với các DN.

Tìm hiểu thêm về phần mềm HRIS
Tìm hiểu thêm về các cấu phần khác của digiiMS
//]]>