fbpx

Phần mềm Quản lý Nhân sự cơ bản – digiiHRcore

Tổng quan về Phần mềm Quản lý Nhân sự cơ bản digiiHRcore

Thông tin nhân sự hay hồ sơ nhân sự là những tài liệu vô cùng quan trọng trong công tác quản trị nguồn nhân lực. Với kinh nghiệm gần 20 năm Tư vấn quản lý của OCD, chúng tôi thấy hiểu những khó khăn của DN trong công tác quản lý nhân sự. Nhu cầu tối ưu hóa công tác quản lý hồ sơ nhân sự, quản lý quá trình hoạt động cũng như thực hiện các thủ tục nhân sự vô cùng cao. Tuy nhiên, những phương pháp quản lý thủ công hay sử dụng phần mềm không hiệu quả đã gây nên rất nhiều cản trở. 

Từ đó, Phần mềm Quản lý nhân sự cơ bản digiiHRcore của OOC ra đời với giao diện thân thiện, dễ sử dụng. Phần mềm quản lý hồ sơ nhân sự digiiHRcore là công cụ hữu hiệu để quản lý thông tin nhân sự trong doanh nghiệp.

Tính năng chính của phần mềm Quản lý Nhân sự cơ bản digiiHRcore

Quản lý Dữ liệu nhân sự

  • Cập nhật, lưu trữ, tìm kiếm, truy suất dữ liệu nhân sự (thông tin nhân sự, nhân thân, thông tin tài chính, sức khỏe…)
  • Theo dõi quá trình nhân sự liên quan (quá trình làm việc, bổ nhiệm, thăng tiến, hợp đồng lao động, đào tạo, thay đổi lương và chế độ…)

Quản lý thư viện hồ sơ

  • Lưu trữ các văn bản, hồ sơ, thông báo, quyết định liên quan đến nhân sự

Quản lý chính sách nhân sự

  • Tập hợp, lưu trữ, tìm kiếm các phiên bản chính sách nhân sự dưới dạng dữ liệu quy ước, công thức tính toán (gồm các chính sách hiện hành và chính sách hết hiệu lực) đổ từ các phần mềm có liên quan (Lương, KPI, năng lực, tuyển dụng, đào tạo…)

Thủ tục nhân sự

  • Thực hiện các thủ tục nhân sự: lập hợp đồng lao động, thanh lý, thuyên chuyển/bổ nhiệm…
  • Thống kê, phân tích chỉ số cơ bản, lập báo cáo bộ ban ngành/nội bộ

Thiết lập Báo cáo tự động

  • Hệ thống báo cáo phân tích nhân sự sẵn có, tự động, trực quan, dễ dàng điều chỉnh, hỗ trợ tối ưu hoạt động quản lý và sử dụng nguồn nhân lực phù hợp
  • Cơ chế cảnh báo chặt chẽ theo quy định của pháp luật

Phần mềm quản lý hồ sơ nhân sự digiiHRcore cho phép trích xuất dữ liệu của nhân sự theo nhiều tiêu chí khác nhau theo yêu cầu của người dùng theo nhiều hình thức (tích hợp, excel hoặc trực tiếp), dễ dàng xuất excel/ pdf… để lưu trữ, trình ký. Với ứng dụng điện toán đám mây, digiiHRcore giúp các doanh nghiệp theo dõi và quản lý nhân sự online, hiệu quả mọi lúc mọi nơi.

Phần mềm digiiHRI

Dashboard thông tin cá nhân của nhân sự

Tìm hiểu thêm về các cấu phần khác của digiiMS

Thông tin liên hệ 

OOC digiiMS – Redefine Management

🏢 VP: Tầng 15, Tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

☎️ Hotline: 0963636066

📩 ooc@ooc.vn

💻 Website: https://ooc.vn

//]]>