Tin OOC

20/05/2022
VietCredit sử dụng phần mềm digiiCAT đánh giá năng lực nhân viên

VietCredit sử dụng phần mềm digiiCAT đánh giá năng lực nhân viên

Ngày 10/05/2022, Công ty Tài chính Cổ Phần Tín Việt ký hợp đồng mua quyền sử dụng phần mềm quản lý năng lực digiiCAT có thời […]
21/04/2022
digiiTeamW

Nâng cấp phần mềm KPI cho CityLand lên phiên bản digiiTeamW

Tháng 3/2022, Công ty Giải pháp Công nghệ OOC triển khai dự án Nâng cấp phần mềm KPI từ phiên bản digiiKPI lên phiên bản digiiTeamW […]
07/01/2022
Triển khai phần mềm digiiTeamW tại Tập đoàn Vitto Hoàn Mỹ

Triển khai phần mềm KPI – digiiTeamW tại Tập đoàn Vitto Hoàn Mỹ

Ngày 29/12/2021, Công ty Giải pháp Công nghệ OOC ký hợp đồng cung cấp Phần mềm Quản lý Công việc và Cộng tác digiiTeamW với Tập […]
22/10/2021
Sato digiiCAT

Sato tiếp tục sử dụng phần mềm Đánh giá Năng lực digiiCAT

Công ty TNHH Sato tiếp tục tin dùng phần mềm Đánh giá Năng lực digiiCAT của OOC. Hợp đồng mua quyền sử dụng phần mềm với […]
15/10/2021
digiiTeamW Discount Voucher

Phần mềm Quản lý Công việc và Cộng tác digiiTeamW – OOC digiiMS khuyến mại tháng 10

Hỗ trợ Doanh nghiệp vượt đại dịch Đại dịch Covid-19 đã gây ra những tổn thất nghiêm trọng cho các doanh nghiệp. Hơn lúc nào hết, […]
//]]>