triển khai phần mềm kpi

17/01/2024
[digiiTeamW] Cung cấp phần mềm KPI cho Công ty Xây dựng Tây Ninh Tanideco

[digiiTeamW] Cung cấp phần mềm KPI cho Công ty Xây dựng Tây Ninh

Ngày 17/01/2024, OOC đã có buổi hướng dẫn phần mềm KPI cho Công ty Xây dựng và Phát triển Đô thị Tây Ninh Tanideco Cung cấp […]
17/01/2024
[digiiTeamW] Cung cấp phần mềm KPI cho Công ty Bất động sản Thành phố Vàng

[digiiTeamW] Cung cấp phần mềm KPI cho Công ty Bất động sản Thành phố Vàng

Ngày 17/01/2024, OOC đã có buổi hướng dẫn phần mềm KPI cho Công ty Bất động sản TPV Cung cấp phần mềm KPI digiiTeamW cho Công […]
14/10/2023
Triển khai phần mềm KPI

Triển khai phần mềm KPI – 16 kinh nghiệm xương máu 2023

Triển khai phần mềm KPI chưa bao giờ là dễ dàng đối với doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể gặp khó khăn vì chính sự phức […]
24/04/2019
Phần mềm digii KPI - Dashboard

Ứng dụng Phần mềm KPI – Hướng đi tất yếu để triển khai thành công KPI trong doanh nghiệp

Hệ thống chỉ tiêu KPI – hay Hệ thống chỉ số kết quả trọng yếu của doanh nghiệp, thường được biết đến với tên gọi ngắn […]

Contact Us