Thuật ngữ

27/09/2023
Nguyên tắc Pareto là gì? Lợi ích khi sử dụng nguyên tắc 80/20

Nguyên tắc Pareto là gì? Lợi ích khi sử dụng nguyên tắc 80/20

Khi nói về quản lý dự án hoặc tối ưu hóa hiệu suất cá nhân, bạn có thể đã nghe đến một khái niệm mạnh mẽ […]
28/08/2023
thuật ngữ quản lý dự án

32 Thuật ngữ quản lý dự án mà bạn nên biết

Bạn có thể nhìn vào nó như một cuốn từ điển tuyệt vời của quy tắc và thuật ngữ phức tạp, hoặc bạn cũng có thể […]

Contact Us