Tư vấn Quản lý

14/12/2021
TOP 7 Xu hướng chuyển đổi ngành tư vấn quản lý năm 2022

7 xu hướng chuyển đổi ngành tư vấn quản lý năm 2022

Các xu hướng tư vấn quản lý vào năm 2022 sẽ được định hình bởi các tác động của đại dịch Covid-19. Cuộc suy thoái toàn […]
23/09/2019
Tầm quan trọng của Tư vấn hệ thống quản lý

Tầm quan trọng của Dịch vụ Tư vấn hệ thống quản lý

Hệ thống quản lý doanh nghiệp là gì? Hệ thống quản lý doanh nghiệp (Business Management System – BMS) được hiểu là phương pháp quản lý […]
16/04/2019
doanh nghiệp có thể nhờ sự hỗ trợ từ các chuyên gia tư vấn chiến lược để tham khảo những đường lối đúng đắn phù hợp

Tu vấn chiến lược – Vai trò của chuyên gia trong quản lý doanh nghiệp

Chiến lược kinh doanh đóng vai trò quan trọng và là một trong những yếu tố then chốt để tạo nên sự thành công của doanh […]
08/03/2019
Ý nghĩa của hệ thống chỉ tiêu KPI

Ý nghĩa của hệ thống chỉ tiêu KPIs

Chỉ số đánh giá hiệu quả công việc, hay hệ thống chỉ tiêu KPI, là một công cụ đo lường của cá nhân hoặc tổ chức […]
12/11/2018
Chuyển đổi kĩ thuật số: Thách thức và cơ hội cho doanh nghiệp

Chuyển đổi kĩ thuật số: Thách thức và cơ hội cho doanh nghiệp

Các doanh nghiệp không có lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển đổi kỹ thuật số. Giám đốc học thuật của CIM, Tiến sĩ Myria Kkali đưa […]

Contact Us