Tư vấn hệ thống quản lý tại OCD

Management Consulting

Tư vấn quản lý

Rate this post

Last updated on 08/12/2023

Công ty Tư vấn Quản lý OCD là công ty tư vấn quản lý chuyên nghiệp với 20 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực Tư vấn Tái cấu trúc doanh nghiệp, Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý, Tư vấn chuyển đổi số, Đào tạo Quản lý và nghiên cứu thị trường. OCD đã thực hiện hàng trăm dự án tư vấn và đào tạo trên khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Các dịch vụ của OCD

Nghiên cứu Thị trường

Tư vấn Chiến lược

Tái cơ cấu doanh nghiệp

Xây dựng Hệ thống Quản lý

Dịch vụ Đào tạo Quản lý

  • Đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp

OCD đã thực hiện nhiều thành công nhiều dự án tư vấn hệ thống quản lý cho nhiều doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp tăng trưởng nóng ở Việt nam. Kinh nghiệm tư vấn hệ thống quản lý được trình bày ở phần Kinh nghiệm Tư vấn Hệ thống Quản lý.

Một số dự án tư vấn hệ thống quản lý tiêu biểu:

 

Contact Us