Phần mềm KPI doanh nghiệp nhỏ

17/01/2024
[digiiTeamW] Cung cấp phần mềm KPI cho Công ty Xây dựng Tây Ninh Tanideco

[digiiTeamW] Cung cấp phần mềm KPI cho Công ty Xây dựng Tây Ninh

Ngày 17/01/2024, OOC đã có buổi hướng dẫn phần mềm KPI cho Công ty Xây dựng và Phát triển Đô thị Tây Ninh Tanideco Cung cấp […]
17/01/2024
[digiiTeamW] Cung cấp phần mềm KPI cho Công ty Bất động sản Thành phố Vàng

[digiiTeamW] Cung cấp phần mềm KPI cho Công ty Bất động sản Thành phố Vàng

Ngày 17/01/2024, OOC đã có buổi hướng dẫn phần mềm KPI cho Công ty Bất động sản TPV Cung cấp phần mềm KPI digiiTeamW cho Công […]
13/12/2023
[digiiTeamW] Huấn luyện KPI và phần mềm KPI cho Công ty Bất động sản tại Tây Ninh

[digiiTeamW] Huấn luyện KPI và phần mềm KPI cho Công ty Bất động sản tại Tây Ninh

Huấn luyện xây dựng KPI và triển khai phần mềm KPI digiiTeamW cho Công ty Bất động sản tại Tây Ninh Tháng 12-2023, OOC chính thức […]
01/02/2023
Triển khai Phần mềm đánh giá KPIs thành công

Top 10 lưu ý “vàng” để triển khai Phần mềm quản lý KPIs thành công

Có rất nhiều doanh nghiệp đã và đang triển khai phần mềm KPI. Phần mềm KPI là công cụ hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành mục […]
15/08/2021
Quản lý, theo dõi bộ chi tiêu KPI thông minh tinh gọn trên phần mềm digiiTeamW

Tại sao digiiTeamW là phần mềm KPI doanh nghiệp nhỏ tốt nhất?

Bạn muốn triển khai phần mềm KPI cho doanh nghiệp nhỏ của mình? Bạn được sếp giao triển khai KPI cho doanh nghiệp. Nhưng bạn chưa […]

Contact Us