OOC

28/05/2023
Phần mềm Quản lý Dự án digiiPM

10 phần mềm quản lý dự án tốt nhất năm 2023

Dưới đây là danh sách 10 phần mềm quản lý dự án tiêu biểu được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. 10 phần mềm quản lý dự […]
17/05/2023
Giám đốc OOC trả lời phỏng vấn tại ngày hội việc làm - ĐH Quốc gia Hà nội

Thực tập tại doanh nghiệp: Để có ích cho cả doanh nghiệp và sinh viên

Thực tập tại doanh nghiệp là quá trình sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp trước khi tốt nghiệp – yêu cầu bắt buộc của […]
04/05/2023
Biểu đồ quản lý dự án

Dự án là gì? 10 nội dung chính trong quản lý dự án

Dự án là gì? “Dự án là một tập hợp các hoạt động có mục tiêu nhất định, được thiết kế để đạt được kết quả […]
26/04/2023
digiiTeamW Đánh giá KPI - OKR cá nhân

Quy trình xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc

Quy trình xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc gồm các bước chính sau: Xác định mục tiêu đánh giá, Xác định tiêu chí […]
17/04/2023
Biểu đồ quản lý dự án

Quản lý dự án là gì? Ứng dụng công cụ quản lý dự án trong doanh nghiệp

Dự án là gì? “Dự án là một công việc hoặc tập hợp các công việc được thực hiện trong một khoảng thời gian giới hạn, […]

Contact Us

//]]>