WBS

30/03/2023
Phương pháp & công cụ quản lý dự án thông dụng

Phương pháp và các công cụ quản lý dự án thông dụng

WBS, 5W2H, Kanban và Agile là các phương pháp kỹ thuật được sử dụng trong quản lý dự án. Vì vậy các phương pháp đó là […]
29/03/2023
Quản lý dự án là gì?

Quản trị dự án là gì? Phần mềm quản trị dự án tốt cần đáp ứng yêu cầu gì?

Phần mềm quản trị dự án tốt cần cung cấp đầy đủ các tính năng quản trị dự án cơ bản, có tính linh hoạt và […]
04/03/2022
Biểu đồ quản lý dự án

Top 8 biểu đồ quản lý dự án phổ biến

Để trở thành một quản lý dự án, bạn cần phải chăm chỉ, tư duy nhanh nhạy và giỏi kỹ năng mềm. Tuy nhiên, cũng có […]
23/09/2021
10 quy tắc xây dựng WBS

WBS là gì? 10 quy tắc thiết kế Work Breakdown Structure

Work Breakdown Structure, hay WBS là một bước không thể thiếu trong Quản lý dự án. WBS tạo nền tảng cho dự án, giúp quản lý […]

Contact Us