B2B

08/12/2023
B2B và B2C

So sánh sự khác nhau giữa mô hình B2B và B2C

B2B (Business-to-Business) và B2C (Business-to-Consumer) là hai mô hình kinh doanh khác nhau, chúng có các điểm khác biệt quan trọng về đối tượng khách hàng, […]

Contact Us