Cách mạng công nghiệp 4.0

30/09/2019
Gapo và giấc mơ mạng xã hội “made in Vietnam”

Gapo và giấc mơ mạng xã hội “made in Vietnam”

Năm 2019 là một cột mốc quan trọng đánh dấu cho sự tái khởi động lại giấc mơ mạng xã hội “made in Vietnam”. Những nền […]
02/03/2018

Đóng cửa với Cách mạng Công nghiệp 4.0 thì doanh nghiệp sẽ tự đào thải!

Cách mạng Công nghiệp 4.0 được đánh giá đem lại cơ hội lớn cho Việt Nam khi lần đầu được tham gia một sân chơi không […]

Contact Us

//]]>