Xây dựng KPI

10/12/2023
TS. Tăng Văn Khánh chia sẻ kinh nghiệm: “Xây dựng hệ thống KPI và tổ chức thu thập dữ liệu trong doanh nghiệp” cho lớp EMBA 

Chia sẻ kinh nghiệm: “Xây dựng hệ thống KPI và tổ chức thu thập dữ liệu trong doanh nghiệp” cho lớp EMBA

Ngày 8/12/2023, tại Khoa QTKD – Trường Đại học Ngoại thương (FTU) đã có buổi chia sẻ đặc biệt từ TS. Tăng Văn Khánh, Tổng Giám […]
21/08/2023
Xây dựng và triển khai KPI tại doanh nghiệp

Phương thức xây dựng và triển khai KPI tại doanh nghiệp

KPI – Key Performance Indicators hay Chỉ số Hiệu suất Trọng yếu –là công cụ quản lý thực thi chiến lược và hiệu suất được sử […]
18/05/2020
Triển khai chỉ số hiệu suất trọng yếu KPI A đến Z

Triển khai chỉ số hiệu suất trọng yếu KPI A đến Z

Qua bài viết KPI là gì? Phân loại KPI bạn đã hiểu về bản chất của hệ thống chỉ số hiệu suất trọng yếu KPI. Tuy […]
07/09/2017
Xây dựng hệ thống chỉ số KPIs đánh giá kết quả cần chú ý gì?

Xây dựng hệ thống chỉ số KPIs đánh giá kết quả cần chú ý gì?

Như bạn đã biết, hệ thống chỉ số KPI (Key Performance Indicator) hệ thống chỉ tiêu phản ánh hiệu suất doanh nghiệp. Thông thường mỗi vị […]

Contact Us