Cơ cấu tổ chức

01/04/2020
Cơ cấu tổ chức

Xây dựng cơ cấu tổ chức linh hoạt thích ứng với khủng hoảng

Cơ cấu tổ chức có thể nhìn thấy ở mọi doanh nghiệp. Nhưng không nhiều doanh nghiệp hiểu và xây dựng được một cơ cấu tổ […]
10/06/2019
Các công cụ quản lý và xu hướng - Kỳ 1: top 25 xu hướng quản trị 2019

Các công cụ quản lý và xu hướng – Kỳ 1: top 25 xu hướng quản trị 2019

Sự đột phá trong công nghệ đã góp phần cải tổ các ngành công nghiệp và tạo nên những thay đổi lớn trong sự cạnh tranh, […]
11/12/2018
Công ty CP Z.Com GMO

Cung cấp Phần mềm Quản lý doanh nghiệp cho Công ty công nghệ GMO – Z.com

Tháng 12 năm 2018, Công ty CP Giải pháp Công nghệ OOC và Công ty GMO – Z.com RUNSYSTEM đã làm việc, thỏa thuận và ký kết hợp đồng thuê Phần mềm Quản lý doanh nghiệp digiiMS nhằm số hóa hệ thống quản lý và đánh giá, từ đó giúp tăng hiệu suất làm việc, cải thiện lợi thế cạnh tranh, phục vụ cho công việc tuyển dụng, tính lương, bổ nhiệm thăng chức.
22/09/2017
Hình đại diện Cơ cấu tổ chức

Tự xây dựng cơ cấu tổ chức

Tự xây dựng cơ cấu tổ chức (CCTC) – Hướng dẫn  Khái niệm Cơ cấu tổ chức: Cơ Cấu Tổ Chức là tổng hợp các bộ […]
09/09/2017
Phương pháp xây dựng cơ cấu tổ chức trong kinh doanh

Thiết kế cơ cấu tổ chức

Jay W.Lorsch là giáo sư về khoa học quan hệ nhân quần ở trường Đại học Harvard – Mỹ. Cống hiến của ông tập trung trong […]

Contact Us