HR4.0

20/08/2021
tuyển dụng gen Z phần 2

Tuyển dụng Gen Z, bạn đã hiểu 6 tính cách này? (phần 2)

Tính đến năm 2019, khoảng 32% dân số thế giới là Gen Z ( theo Bloomberg) và trong số đó có 24% họ đang tham gia […]
19/08/2021
Tuyển dụng gen Z như thế nào?

Tuyển dụng Gen Z, bạn đã hiểu 6 tính cách này? (phần 1)

Bước sang thập niên thứ 2 của thế kỷ 21, chúng ta đang chứng kiến sự chuyển dịch trong cơ cấu lực lượng lao động từ […]

Contact Us