phần mềm okrs

06/07/2020
Gợi ý Top 15 phần mềm OKRs hiệu quả dành cho doanh nghiệp của bạn!

Top 15 phần mềm OKRs hiệu quả cho doanh nghiệp bạn!

OKRs (Objectives and Key Results) là một hệ thống quản trị mục tiêu. Trong đó, doanh nghiệp sử dụng OKR như một phương pháp để định […]

Contact Us