KRI

27/04/2020
Doanh nghiệp bạn đang sử dụng KPI hay KRI?

Doanh nghiệp bạn đang sử dụng KPI hay KRI?

Nhiều doanh nghiệp hiện nay đang bị nhầm lẫn giữa chỉ số hiệu suất (KPI) và chỉ số kết quả chính yếu (KRI), sử dụng KRI […]

Contact Us