Nguyên tắc Pareto

27/09/2023
Nguyên tắc Pareto là gì? Lợi ích khi sử dụng nguyên tắc 80/20

Nguyên tắc Pareto là gì? Lợi ích khi sử dụng nguyên tắc 80/20

Khi nói về quản lý dự án hoặc tối ưu hóa hiệu suất cá nhân, bạn có thể đã nghe đến một khái niệm mạnh mẽ […]

Contact Us