Triển khai OKR

13/10/2020
OKR là gì? Đặt mục tiêu với OKRs - Phương pháp Google

OKR là gì? Đặt mục tiêu với OKRs – Phương pháp Google

Các nghiên cứu đã cho thấy rằng việc: Cam kết với một mục tiêu có thể cải thiện hiệu suất của nhân viên. Nghiên cứu cũng […]
06/07/2020
Gợi ý Top 15 phần mềm OKRs hiệu quả dành cho doanh nghiệp của bạn!

Top 15 phần mềm OKRs hiệu quả cho doanh nghiệp bạn!

OKRs (Objectives and Key Results) là một hệ thống quản trị mục tiêu. Trong đó, doanh nghiệp sử dụng OKR như một phương pháp để định […]

Contact Us