Work-breakdown Structure

23/09/2021
10 quy tắc xây dựng WBS

WBS là gì? 10 quy tắc thiết kế Work Breakdown Structure

Work Breakdown Structure, hay WBS là một bước không thể thiếu trong Quản lý dự án. WBS tạo nền tảng cho dự án, giúp quản lý […]
09/09/2021
Công cụ hỗ trợ quản lý dự án theo 5 bước

Công cụ hỗ trợ quản lý dự án hiệu quả

Để quản lý một dự án, nhà đội/nhóm cần nhiều hơn một sự xuất chúng. Điều này là dễ hiểu khi mỗi dự án lại có […]

Contact Us