CPM

24/09/2023
Những phương pháp quản lý dự án

Những phương pháp quản lý dự án hiệu quả nhất

Tổng quan về quản lý dự án Quản lý dự án là một phạm trù quản lý đặc biệt dành cho việc lập kế hoạch, tổ […]
02/08/2023
Critical Path Method (CPM) là gì? Tầm quan trọng của phương pháp đường găng

Phương pháp đường găng là gì? Tầm quan trọng của CPM trong quản lý dự án

Trong lĩnh vực quản lý dự án, mô hình Critical Path Method (CPM) đã trở thành một công cụ hữu ích để lập kế hoạch và […]

Contact Us