Những phương pháp quản lý dự án hiệu quả nhất

Những phương pháp quản lý dự án

Những phương pháp quản lý dự án

Rate this post

Last updated on 16/01/2024

Tổng quan về quản lý dự án

Quản lý dự án là một phạm trù quản lý đặc biệt dành cho việc lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm soát các hoạt động trong một dự án. Phương pháp quản lý dự án bao gồm việc đảm bảo rằng mục tiêu của dự án được đáp ứng bằng cách sử dụng hiệu quả nguồn lực, thời gian và ngân sách được giao. 

=> Tìm hiểu thêm: Mô hình quản lý dự án phổ biến hiện nay cho doanh nghiệp

Lợi ích của quản lý dự án

 • Tối ưu hóa sử dụng tài nguyên: Quản lý dự án giúp bạn tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên như thời gian, nguồn lực, và người lao động. Điều này giúp tăng hiệu suất và giảm lãng phí.
 • Đảm bảo tuân thủ kế hoạch: Quản lý dự án giúp xác định, lập kế hoạch và theo dõi tiến độ công việc. Điều này đảm bảo rằng dự án được thực hiện đúng kế hoạch và đúng thời hạn.
 • Tăng sự phản hồi và tương tác: Quản lý dự án tạo điều kiện cho việc tương tác thường xuyên với các bên liên quan như khách hàng, đối tác, và thành viên trong đội làm việc. Điều này giúp thu thập phản hồi và điều chỉnh dự án theo thời gian.
 • Kiểm soát rủi ro: Quản lý dự án giúp xác định và quản lý các rủi ro có thể ảnh hưởng đến dự án. Điều này giúp giảm nguy cơ và tối ưu hóa khả năng ứng phó với sự cố.
 • Nâng cao chất lượng: Quản lý dự án tạo điều kiện cho việc thiết lập các tiêu chuẩn chất lượng và quy trình kiểm tra. Điều này đảm bảo rằng sản phẩm hoàn thành đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng.
 • Nâng cao khả năng cạnh tranh: Quản lý dự án giúp tối ưu hóa quy trình và tạo điều kiện cho sự đổi mới và cải thiện liên tục. Điều này giúp tăng khả năng cạnh tranh và sự tồn tại của doanh nghiệp.

 

Lợi ích của quản lý dự án

Lợi ích của quản lý dự án

Các khái niệm cơ bản trong quản lý dự án

Dự án (Project): Dự án là một nhiệm vụ tạm thời để tạo ra một sản phẩm, dịch vụ hoặc kết quả đặc biệt. Nó có mục tiêu cụ thể, thời hạn, và nguồn lực riêng biệt.
Quản lý dự án (Project Management): Quản lý dự án là việc áp dụng kiến thức, kỹ năng, công cụ, và phương pháp để đạt được mục tiêu của dự án.
Phạm vi dự án (Project Scope): Phạm vi dự án là tất cả các công việc, sản phẩm, và hoạt động cần thiết để đạt được mục tiêu của dự án.
Lập kế hoạch dự án (Project Planning): Lập kế hoạch dự án là quá trình xác định và lập bản kế hoạch cho các hoạt động, nguồn lực, thời gian và ngân sách cần thiết để thực hiện dự án.
Nguyên tắc quản lý dự án (Project Management Principles): Các nguyên tắc quản lý dự án là các quy tắc cơ bản và hướng dẫn định hình cách quản lý dự án một cách hiệu quả. Ví dụ, nguyên tắc quản lý dự án có thể bao gồm tính minh bạch, tập trung vào sản phẩm, và quản lý rủi ro.

Những phương pháp quản lý dự án hiệu quả nhất

Phương pháp Waterfall (Mô hình thác nước)

Khái niệm

Đây là một trong những phương pháp quản lý dự án truyền thống nhất, thường được sử dụng trong các dự án có phạm vi và yêu cầu xác định từ đầu. Dự án được chia thành các giai đoạn, mỗi giai đoạn hoàn thành trước khi tiến hành giai đoạn tiếp theo. Phương pháp Waterfall thích hợp cho các dự án có phạm vi ổn định và không thay đổi nhiều.

Ưu điểm

 • Sự kiểm soát cao, phù hợp cho dự án có phạm vi cố định.
 • Dễ quản lý với các dự án đơn giản.

Nhược điểm

 • Không linh hoạt đối với sự thay đổi, khó đáp ứng yêu cầu biến đổi thường xuyên.
 • Không tương tác với khách hàng trong suốt quá trình phát triển

Phương pháp Agile

Khái niệm

Agile là một phương pháp quản lý dự án linh hoạt, thường được sử dụng trong các dự án phát triển phần mềm và các dự án có phạm vi biến đổi thường xuyên. Dự án được chia thành các chu kỳ ngắn gọi là “Sprint” và tiến hành theo từng Sprint. Agile tập trung vào sự tương tác liên tục với khách hàng và khả năng thay đổi linh hoạt theo yêu cầu.

Ưu điểm

 • Linh hoạt và khả năng thích nghi cao.
 • Tiếp xúc thường xuyên với khách hàng.
 • Cung cấp giá trị sớm và thường xuyên.

Nhược điểm

 • Đòi hỏi sự tham gia mạnh mẽ từ khách hàng.
 • Không phù hợp cho các dự án có phạm vi và yêu cầu cố định.
 • Đòi hỏi sự tự quản lý và đội ngũ có kỹ năng cao.

Đặc điểm của phương pháp Agile

Phương pháp Scrum

Khái niệm

Scrum là một phương pháp thuộc Agile, tập trung vào việc quản lý dự án thông qua các Scrum Team và quy trình chặng đường (Sprint) ngắn. Scrum Master quản lý tiến độ và gỡ bỏ các rào cản, trong khi Product Owner quản lý yêu cầu của khách hàng. Phương pháp Scrum thúc đẩy sự tự quản lý và tối ưu hóa hiệu suất.

Ưu điểm

 • Linh hoạt và khả năng thích ứng cao, cho phép thay đổi yêu cầu trong quá trình phát triển.
 • Tăng sự tương tác với khách hàng và thu thập phản hồi liên tục.
 • Giúp tăng tốc độ phát triển và giảm thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

Nhược điểm

 • Đòi hỏi cam kết cao đối với sự tham gia của khách hàng và đội Scrum.
 • Không phù hợp cho các dự án có phạm vi và yêu cầu cố định.
 • Đòi hỏi sự tự quản lý và khả năng quản lý mạnh mẽ.

Vai trò trong mô hình Scrum

Phương pháp Kanban

Khái niệm

Kanban cũng là một phương pháp thuộc hệ thống Agile và tập trung vào quản lý dự án thông qua một bảng Kanban, thể hiện quá trình làm việc và tiến độ công việc. Các thẻ công việc được di chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác trên bảng Kanban, giúp quản lý sự tiến bộ một cách dễ dàng..
Bằng cách di chuyển thẻ công việc qua bảng Kanban, người dùng có thể theo dõi và quản lý tiến độ công việc một cách minh bạch. Bảng Kanban thường được đặt ở nơi mà toàn bộ đội làm việc có thể thấy, để tạo sự minh bạch và tương tác dễ dàng.

Ưu điểm

 • Tạo sự minh bạch và tương tác liên tục trong quá trình làm việc.
 • Giúp quản lý quá trình làm việc một cách hiệu quả.
 • Tăng khả năng thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng.

Nhược điểm

 • Không phù hợp cho các dự án có phạm vi cố định và đòi hỏi tính toán thời gian cụ thể.
 • Đòi hỏi sự tự quản lý và khả năng tự tổ chức của đội làm việc.
 • Khó để quản lý các dự án lớn và phức tạp.

Phương pháp Prince2 (Projects IN Controlled Environments)

Khái niệm

Phương pháp PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments) là một phương pháp quản lý dự án chuẩn được sử dụng rộng rãi, chủ yếu ở Vương quốc Anh và các nước có liên quan đến Khối thịnh vượng chung Châu u (EU). Được phát triển và duyệt vào những năm 1990 bởi OGC (Office of Government Commerce) của Vương quốc Anh, PRINCE2 đã trở thành một trong những phương pháp quản lý dự án hàng đầu và được áp dụng trong nhiều lĩnh vực và ngành công nghiệp. Tập trung vào việc xác định rõ ràng các vai trò và trách nhiệm trong dự án, đồng thời tạo ra các tài liệu quản lý dự án cụ thể. Prince2 phù hợp với các dự án lớn và phức tạp.

Ưu điểm

 • Cung cấp cấu trúc rõ ràng cho việc quản lý dự án.
 • Tạo điều kiện cho việc theo dõi và đánh giá tiến độ dự án.
 • Linh hoạt và có khả năng thích ứng với nhiều loại dự án.

Nhược điểm

 • Có cấu trúc tương đối phức tạp, đặc biệt đối với các dự án nhỏ và đơn giản.
 • Yêu cầu một số lượng lớn tài liệu và quản lý tài liệu.
 • Đòi hỏi sự cam kết mạnh mẽ từ các thành viên trong đội làm việc.

Phương pháp PRINCE2

Phương pháp Critical Path Method (CPM)

Khái niệm

CPM là một phương pháp quản lý dự án tập trung vào việc xác định thời gian cần thiết để hoàn thành dự án. Sử dụng một biểu đồ mạng (network diagram) để biểu thị các công việc, thời gian, và sự phụ thuộc giữa các công việc. Trong CPM, công việc quan trọng nhất trong dự án được gọi là “Critical Path,” và đây là con đường dài nhất trong biểu đồ mạng.

Ưu điểm

 • Giúp quản lý thời gian dự án một cách hiệu quả bằng cách tạo ra một lịch trình chi tiết.
 • Tối ưu hóa thời gian và tài nguyên.
 • Yêu cầu lập kế hoạch chi tiết cho từng công việc trong dự án, giúp đảm bảo sự minh bạch và hiểu rõ về mỗi phần công việc.

Nhược điểm

 • Không linh hoạt
 • Quản lý nguồn lực không hiệu quả
 • Không xem xét các mối quan hệ giữa công việc
 • Phức tạp cho dự án nhỏ
 • Không quản lý rủi ro

Program Evaluation and Review Technique (PERT)

Khái niệm

PERT là một phương pháp quản lý dự án dựa trên xác suất, thường được sử dụng trong các dự án phức tạp và không chắc chắn về thời gian hoàn thành công việc.
Nó sử dụng ba thời gian ước tính cho mỗi công việc: thời gian tối thiểu (optimistic time), thời gian tiêu chuẩn (most likely time), và thời gian tối đa (pessimistic time).

Ưu điểm

 • Cho phép sử dụng thời gian ước tính tối thiểu, tiêu chuẩn và tối đa để tính toán thời gian hoàn thành dự án.
 • Cung cấp thông tin về thời gian hoàn thành ước tính, giúp quản lý tài nguyên và nguồn lực như nhân lực và nguồn tài chính một cách hiệu quả.

Nhược điểm

 • Việc thu thập thông tin và tính toán có thể tốn nhiều thời gian và nguồn lực.
 • Sự thiếu chính xác trong thời gian ước tính có thể dẫn đến dự án bị trễ hoặc không đạt được các mục tiêu.
 • Có thể tạo ra một lịch trình phức tạp và khó hiểu, đặc biệt đối với những người không quen thuộc với phương pháp này.

Phương pháp lập trình cực hạn – Extreme Programming

Lập trình cực hạn (Extreme Programming viết tắt là XP) là một phương pháp quản lý dự án Agile mang tính đột phá, đưa việc phát triển phần mềm lên mức cao nhất. Cũng giống như các môn thể thao mạo hiểm, XP vượt qua các ranh giới của phương pháp lập trình truyền thống để cung cấp phần mềm chất lượng cao một cách hiệu quả. Nó ưu tiên tốc độ và sự đơn giản, áp dụng chu kỳ phát triển ngắn và tài liệu tối thiểu.

Ưu điểm

 • XP làm rõ yêu cầu của khách hàng và phản hồi một cách nhanh chóng. Liên tục tương tác với khách hàng để đảm bảo sản phẩm phát triển đúng yêu cầu của họ
 • Tập trung vào việc phát triển các tính năng quan trọng
 • Cho phép nhóm nhanh chóng nhận diện và giải quyết vấn đề, giảm thiểu nguy cơ rơi vào tình trạng dự án không thể hoàn thành.

Nhược điểm

 • XP gặp phải khó khăn khi áp dụng cho các dự án lớn, phức tạp, đặc biệt khi có nhiều đội ngũ làm việc cùng lúc.
 • Đòi hỏi các thành viên nhóm phải tuân thủ các nguyên tắc và quy tắc của XP một cách nghiêm ngặt
 • Mặc dù linh hoạt nhưng XP cũng có thể dẫn đến sự thay đổi liên tục và thiếu sự ổn định trong dự án 

Phương pháp quản lý tinh gọn – Lean Management

Lean Management là một phương pháp quản lý tập trung vào việc loại bỏ lãng phí và tối ưu hóa quy trình kinh doanh để cung cấp giá trị tối đa cho khách hàng. Nguyên tắc cơ bản của Phương pháp quản lý tinh gọn (Lean Management) gồm có: Tạo giá trị(Create Value), Lưu trình giá trị (Value Stream), Dòng chảy liên tục (Continuous Flow), Hệ thống kéo (Pull System), Hoàn thiện (Continuous Improvement).

Ưu điểm

 • Lean tập trung vào loại bỏ lãng phí và tối ưu hóa quy trình làm việc giúp cải thiện hiệu suất và giảm thiểu thời gian mất mát. Bên cạnh đó còn giúp tăng cường năng suất và lợi nhuận của tổ chức.
 • Tạo ra một môi trường linh hoạt, giúp tổ chức dễ dàng thích ứng với các thay đổi trong môi trường kinh doanh
 • Cải thiện chất lượng và giảm thời gian giao hàng làm tăng sự hài lòng của khách hàng

Nhược điểm

 • Áp dựng Lean đòi hỏi sự cam kết từ toàn bộ tổ chức và rất cần thời gian đầu tư để thấy được kết quả.
 • Lean yêu cầu sự thay đổi trong các làm việc và tư duy của các thành viên trong tổ chức. Tuy nhiên chỉ có thể thay đổi từ từ bởi đột ngột sẽ vấp phải sự khó khăn và kháng cự của CBNV.
 • Gặp khó khăn trong việc đo lường tiến bộ và hiệu quả khi áp dụng LEAN, đặc biệt là đòi hỏi các chỉ số và quy trình đo lường phù hợp.4

Triển khai phương pháp Lean

Phương pháp Hybrid (Kết hợp)

Khái niệm

Phương pháp Hybrid, còn được gọi là phương pháp kết hợp, là một cách tiếp cận quản lý dự án sử dụng sự kết hợp của các phương pháp và công cụ từ nhiều khung làm việc và phương pháp quản lý dự án khác nhau. Mục tiêu của phương pháp này là tạo ra một quy trình quản lý dự án tùy chỉnh và linh hoạt để đáp ứng đầy đủ nhu cầu và đặc điểm cụ thể của dự án.

Ưu điểm

 • Linh hoạt và tùy chỉnh: Phương pháp Hybrid cho phép tạo ra một quy trình quản lý dự án tùy chỉnh theo đặc điểm cụ thể của dự án.
 • Tận dụng ưu điểm từ nhiều nguồn: Bằng cách kết hợp các phương pháp, bạn có thể tận dụng những ưu điểm của chúng để tối ưu hóa quản lý dự án.
 • Giảm rủi ro: Sử dụng các phương pháp và công cụ đa dạng có thể giúp giảm rủi ro và tăng khả năng thích ứng với thay đổi.

Nhược điểm

 • Phức tạp hóa: Sử dụng phương pháp Hybrid có thể làm phức tạp quá trình quản lý dự án và đòi hỏi kiến thức rộng rãi về nhiều phương pháp khác nhau.
 • Đòi hỏi kế hoạch chi tiết: Để triển khai một phương pháp Hybrid thành công, bạn cần có một kế hoạch chi tiết và thường xuyên theo dõi và điều chỉnh nó.

Một số lưu ý khi lựa chọn phương pháp quản lý dự án thích hợp

Dưới đây là một số điều bạn nên cân nhắc:

 1. Xác định tính chất và phạm vi dự án: Đầu tiên, hãy xác định rõ tính chất và phạm vi của dự án. Dự án có tính phức tạp cao hay đơn giản? Có yêu cầu thay đổi thường xuyên từ khách hàng hay không?
 2. Xem xét nguồn lực và kỹ năng có sẵn: Kiểm tra nguồn lực và kỹ năng của đội ngũ làm việc. Một phương pháp quản lý dự án cần phù hợp với sự khả năng và kinh nghiệm của nhóm.
 3. Khả năng tương tác với khách hàng: Nếu khách hàng yêu cầu sự tương tác và phản hồi nhanh chóng, Agile có thể là một lựa chọn tốt. Tuy nhiên, nếu dự án yêu cầu kế hoạch cụ thể và tiến độ rõ ràng, Waterfall có thể phù hợp hơn.
 4. Nắm vững các nguyên tắc và phương pháp quản lý dự án: Hiểu rõ về các phương pháp quản lý dự án khác nhau và nguyên tắc đi kèm với mỗi phương pháp. Điều này giúp bạn áp dụng chính xác và hiệu quả.
 5. Thường xuyên đánh giá và điều chỉnh: Theo dõi tiến độ và kết quả của dự án để đảm bảo rằng phương pháp quản lý được sử dụng đúng cách. Nếu cần thiết, hãy điều chỉnh phương pháp theo tình hình thực tế.
 6. Lắng nghe ý kiến của đội ngũ và các bên liên quan: Lắng nghe ý kiến của các thành viên trong nhóm và các bên liên quan khác để đảm bảo sự chọn lựa phương pháp quản lý dự án là hợp lý và được ủng hộ.

Contact Us