Bạn đã từng trải qua tình huống khi dự án mà bạn tham gia bị mơ hồ và thiếu rõ ràng về phạm vi? Xác định phạm vi dự án là một bước quan trọng để đảm bảo rằng mục tiêu, nhiệm vụ và dự kiến của dự án được xác định rõ ràng và đầy đủ. Khi bạn xác định phạm vi đúng cách, bạn tạo ra nền tảng vững chắc cho quá trình quản lý dự án và tăng cơ hội thành công. Hãy cùng tìm hiểu phạm vi dự án là gì? Vai trò và các bước xác định phạm vi dự án một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

Phạm vi dự án là gì?

Phạm vi dự án là phạm vi và giới hạn của công việc cần được thực hiện để hoàn thành dự án. Nó định nghĩa rõ ràng những gì được bao gồm trong dự án và những gì không được bao gồm. Phạm vi dự án bao gồm các nhiệm vụ, công việc, sản phẩm, dịch vụ và kết quả cụ thể mà dự án nhằm đạt được.

Xác định phạm vi dự án đúng cách rất quan trọng để đảm bảo rằng dự án được thực hiện một cách hiệu quả và thành công. Nếu phạm vi dự án không được xác định rõ ràng và đầy đủ, có thể xảy ra hiểu lầm, mâu thuẫn và sự mở rộng không kiểm soát của dự án.

Phạm vi dự án là gì?

Tìm hiểu thêm:  Quản lý dự án là gì? Tổng quan về quản lý dự án

Tầm quan trọng của xác định phạm vi dự án

Việc xác định phạm vi dự án là yếu tố vô cùng quan trọng và có tác động lớn tới sự thành công của dự án. Sau đây là những lý do vì sao việc xác định phạm vi dự án đúng cách đóng vai trò quan trọng:

 1. Định rõ mục tiêu và kết quả mong muốn của dự án giúp cả nhóm làm việc và các bên liên quan hiểu rõ mục tiêu và hướng đi chung của dự án
 2. Đưa ra các nhiệm vụ và công việc cần thực hiện để đạt được mục tiêu của dự án. Từ đó đảm bào các hoạt động không bị bỏ sót, giúp tăng cường hiệu quả trong dự án.
 3. Vạch rõ giới hạn và tránh sự mở rộng mất kiểm soát, tập trung vào các nhiệm vụ cốt lõi.
 4. Nhận biết được các rủi ro tiềm năng và áp dựng biện pháp phòng ngừa đảm bảo dự án thành công.
 5. Quản lý nguồn lực một cách hiệu quả và tối ưu nhất giảm thiểu lãng phí và tăng cường khả năng thực hiện dự án..
 6. Quản lý tiến độ và kế hoạch thực hiện dự án đảm bảo rằng dự án luôn diễn ra đúng tiến độ và đạt kết quả đáng kỳ vọng.

Tầm quan trọng của phạm vi dự án

Các bước xác định phạm vi dự án

Đây là bước quan trọng và cơ bản trong quản lý dự án để xác định phạm vi công việc cần thực hiện và giới hạn của dự án. Dưới đây là các bước cơ bản để xác định phạm vi dự án:

Thu thập và xác định thông tin, nhu cầu của dự án

Bước đầu tiên để xác định phạm vi dự án là thu thập thông tin và yêu cầu từ các liên quan, khách hàng, chuyên gia và nhóm làm việc. Việc xác định rõ ràng thông tin và nhu cầu của dự án giúp bạn hiểu rõ mục tiêu, yêu cầu cụ thể và giới hạn của dự án. Nó đặt nền móng cho các nhiệm vụ và cách chúng phải tuân theo.

Xác định mục tiêu và kết quả của dự án

Dựa vào thông tin thu thập được của bước, hãy xác định rõ ràng mục tiêu và kết quả mong muốn của dự án. Điều này sẽ giúp tập trung vào những gì thực sự quan trọng và tránh lãng phí thời gian và nguồn lực cho những công việc không liên quan.

 1. Cụ thể: Mục tiêu của dự án cần phải được xác định một cách rõ ràng và cụ thể, tránh các mục tiêu mơ hồ hoặc chung chung. Cụ thể hóa mục tiêu giúp mọi người trong nhóm dự án hiểu rõ và đồng thuận về những gì cần đạt được.
 2. Đo lường được: Mục tiêu phải được đo lường được để xác định tiến độ và thành tựu dự án. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các chỉ số đo lường, số liệu định lượng hoặc các tiêu chí đánh giá rõ ràng. Khi có khả năng đo lường, doanh nghiệp có thể đánh giá tiến trình dự án và đưa ra điều chỉnh khi cần thiết.
 3. Xác định rõ ràng thời gian hoàn thành của dự án là một yếu tố quan trọng để quản lý tiến độ và nguồn lực. Thời gian hoàn thành cần phải được thiết lập dựa trên khả năng và nguồn lực có sẵn, đồng thời phải đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
 4. Đánh giá tính khả thi: Trước khi xác định mục tiêu và kết quả, doanh nghiệp cần đánh giá tính khả thi của chúng. Điều này bao gồm việc xem xét tài chính, nguồn lực và khả năng của nhân sự để thực hiện dự án. Mục tiêu và kết quả phải thực tế và khả thi để đảm bảo rằng dự án có thể được hoàn thành thành công.

Mô tả phạm vi của dự án 

Mô tả phạm vi của dự án là việc định rõ và chi tiết về những công việc, sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể mà dự án sẽ thực hiện hoặc mang lại khi hoàn thành. Xác định phạm vi dự án giúp xác định rõ ràng và định hình phạm vi dự án, đồng thời hạn chế các yếu tố nằm ngoài phạm vi để đảm bảo dự án hoàn thành một cách hiệu quả.

Ví dụ, nếu dự án là xây dựng một tòa nhà, mô tả phạm vi có thể bao gồm các công việc cụ thể như đào móng, xây dựng kết cấu, lắp đặt hệ thống điện và nước, hoàn thiện nội thất. Sản phẩm cuối cùng của dự án là tòa nhà hoàn chỉnh và đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định. Phạm vi không bao gồm việc thi công các công trình ngoài tòa nhà, chẳng hạn như công trình cảnh quan xung quanh tòa nhà.

Xây dựng cấu trúc phân cấp công việc (WBS)

Tạo cấu trúc phân cấp công việc (Work Breakdown Structure – WBS) để hiển thị rõ ràng các công việc và phạm vi của từng công việc. Cấu trúc phân cấp công việc là một công cụ quản lý dự án quan trọng để phân tách công việc thành các phần nhỏ hơn và dễ quản lý hơn. WBS giúp tổ chức dự án một cách hợp lý và tăng cường sự hiểu biết về công việc cần thực hiện.

Xác định các ràng buộc và giới hạn

Khi xác định phạm vi dự án, có một số ràng buộc quan trọng cần xem xét để đảm bảo phạm vi được xác định một cách chính xác và thực tế. Các ràng buộc này hạn chế và ảnh hưởng đến khả năng thay đổi và mở rộng phạm vi dự án

 1. Thời gian: Đặt ra giới hạn về thời gian để hoàn thành dự án bao gồm các yêu cầu về thời hạn cuối cùng, các cột mốc quan trọng hoặc sự phụ thuộc vào sự kiện hoặc thời điểm cụ thể.
 2. Nguồn lực: Định rõ các giới hạn về tài nguyên như nhân lực, ngân sách, vật liệu và thiết bị ảm bảo rằng phạm vi dự án phải thực hiện trong giới hạn tài nguyên sẵn có và khả năng quản lý của doanh nghiệp.
 3. Kỹ thuật: Quy định các yêu cầu kỹ thuật và hạn chế về công nghệ, phần mềm, quy trình và các yêu cầu kỹ thuật khác. Việc này đảm bảo phạm vi dự án không vượt quá khả năng kỹ thuật của doanh nghiệp và đảm bảo khả năng triển khai thành công.
 4. Khách hàng và người dùng cuối: Tìm hiểu về các yêu cầu cụ thể từ phía khách hàng hoặc người dùng cuối mà phạm vi dự án phải đáp ứng. Trong đó bao gồm yêu cầu về tính năng, giao diện người dùng, hiệu suất hoặc các yêu cầu đặc biệt khác từ khách hàng.
 5. Pháp lý và quy định: Quy định các yêu cầu và hạn chế pháp lý hoặc quy định mà phạm vi dự án phải tuân thủ đảm bảo rằng dự án tuân thủ các quy định.

Xác nhận với các bên liên quan

Việc xác nhận với các bên liên quan đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan và khách hàng có cùng hiệu biết và đồng thuận về dự án, mục tiêu, kết quả và các ràng buộc liên quan.

Lên kế hoạch và tổ chức cuộc họp hoặc gặp gỡ với các bên liên quan để trao đổi thông tin về phạm vi dự án. Điều này giúp đảm bảo rằng mọi người có cùng thông tin và hiểu rõ về dự án đang triển khai.

Thảo luận với các bên liên quan để hiểu quan điểm, yêu cầu và mong đợi của họ về phạm vi dự án. Đồng thời, đánh giá khả năng thực hiện và khả năng đáp ứng các yêu cầu của các bên liên quan.

Những yếu tố ảnh hưởng đến phạm vi dự án

Việc xác định phạm vi dự án đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo thành công của doanh nghiệp trong mọi dự án. Trong quá trình xây dựng Project Scope, doanh nghiệp cần quan tâm đến một số yếu tố sau đây để tăng cơ hội thành công:

Yếu tố thời gian

Xác định thời gian thực hiện dự án phải được tính toán một cách hợp lý, phù hợp với quy mô dự án và tận dụng hiệu quả ngân sách và nguồn lực của doanh nghiệp. Thời gian thực hiện có thể kéo dài từ vài tuần đến vài năm tùy thuộc vào độ phức tạp và quy mô của dự án.

 • Đôi khi, một dự án có yêu cầu gấp rút để đáp ứng nhu cầu hoặc cơ hội thị trường. Trong trường hợp này, việc xác định và quản lý thời gian dự án là rất quan trọng. Nếu không có kế hoạch thời gian hợp lý, dự án có thể gặp khó khăn trong việc hoàn thành đúng tiến độ.
 • Thời gian hoàn thành yêu cầu của khách hàng: Khách hàng thường đặt yêu cầu về thời gian hoàn thành dự án. Việc xác định và đáp ứng yêu cầu này là quan trọng để đảm bảo sự hài lòng và hỗ trợ thêm khách hàng trong tương lai.
 • Thời gian chờ đợi từ bên ngoài: Đôi khi, dự án phải chờ đợi các yếu tố từ bên ngoài như phê duyệt, giấy phép, tài liệu từ đối tác, và việc này có thể ảnh hưởng đến thời gian thực hiện dự án.

Yếu tố nhân sự

 Đảm bảo tính toán chính xác số lượng và phân bổ đúng nhân sự cho dự án giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và ngân sách. Nếu không xác định đúng số lượng và vai trò của từng thành viên trong nhóm dự án, dự án có thể gặp khó khăn trong việc hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng yêu cầu.

Đảm bảo có đủ nhân sự có tài năng và kỹ năng cần thiết để thực hiện dự án là rất quan trọng. Nếu thiếu nhân sự có năng lực, dự án có thể gặp khó khăn trong việc hoàn thành và đạt được mục tiêu.

Việc phân công công việc một cách hiệu quả đảm bảo rằng mỗi thành viên trong nhóm dự án hiểu rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của mình. Điều này giúp tăng cường hiệu suất làm việc và đảm bảo sự đồng thuận trong nhóm.

Sự tương tác và làm việc chung giữa các thành viên trong nhóm dự án rất quan trọng để đảm bảo sự hợp tác hiệu quả và thành công của dự án.

Yếu tố ngân sách

Bảng ngân sách dự án cần được xây dựng khả thi và phù hợp với yêu cầu của dự án. Ngoài các chi phí thực hiện dự án, phải xem xét đầy đủ các khoản chi phụ khác như lương nhân viên, thù lao chuyên gia, chi phí vận hành và duy trì sau khi hoàn thành dự án. Quản lý ngân sách dự án một cách cẩn thận giúp đảm bảo rằng các chi phí đang được kiểm soát và không vượt quá ngân sách dự kiến

Yếu tố khả thi

Tính khả thi của dự án là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến dự . Doanh nghiệp cần xem xét tỉ mỉ các yếu tố như tình hình thị trường, khả năng tài chính và trình độ kiến thức chuyên môn của nhân sự tại doanh nghiệp. Việc đánh giá tính khả thi giúp đảm bảo rằng dự án có khả năng được triển khai thực tế và khả thi.

Yếu tố rủi ro

Doanh nghiệp cần xác định và áp dụng biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu rủi ro và tăng cường khả năng thành công của dự án. Quản lý rủi ro là một phần quan trọng trong việc đảm bảo sự thành công của dự án. Điều này đòi hỏi sự chuẩn bị và phản ứng nhanh chóng để giải quyết các vấn đề không mong muốn.

Kết luận

Bây giờ, bạn đã nhận thức về tầm quan trọng của việc xác định phạm vi dự án đúng cách và lợi ích mà nó mang lại. Hãy bắt đầu áp dụng các bước trên, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và công việc. Với sự chủ động và cải thiện liên tục, bạn sẽ đạt được thành công vượt xa mong đợi.

Author

Vũ Thành

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone
Zalo
Messenger
Messenger
Phone
Zalo