Quản trị doanh nghiệp

30/06/2023
KPI và OKR

Sự khác nhau giữa phương pháp quản trị OKR và KPI

OKR và KPI là hai phương thức quản trị hiện đại theo mục tiêu MBO. Về bản chất, OKR và KPI có nhiều điểm khác nhau. […]
30/06/2023

Tìm hiểu về phương pháp quản trị OKRs

Để có thể vận hành hiệu quả, các doanh nghiệp sẽ phải lựa chọn phương pháp quản trị riêng sao cho phù hợp với tình hình […]
06/07/2022

5 case studies nổi tiếng về quản trị doanh nghiệp

Chiến lược đúng đắn sẽ đem lại thành công. Cùng tìm hiểu 5 case studies nổi tiếng về chiến lược thông minh đem lại sự thành […]

Contact Us