spss

16/04/2020
Ứng dụng của phần mềm SPSS trong quản lý cơ sở dữ liệu

Các bước cơ bản để làm chủ SPSS

SPSS là gì? SPSS (Statistical Products for the Social Services)  là một hệ thống phần mềm thống kê toàn diện được thiết kế để thực hiện tất […]

Contact Us