big data

23/03/2023

Big Data là gì? Đặc điểm, vai trò và ứng dụng của Big Data hiện nay

Trong thời đại công nghệ hiện đại ngày nay, các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực luôn chú trọng cách ứng dụng Dữ liệu lớn để […]
04/10/2021
Big data và thu hút nhân tài

Big data và Thu hút nhân tài: Sức mạnh tổng hợp trong công tác tuyển dụng

Thu hút nhân tài theo nghĩa rộng là một quá trình áp dụng các quy trình quản lý nguồn nhân lực để tìm kiếm ứng viên […]
21/12/2019
Ứng dụng của Big Data và bài học cho những doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Ứng dụng của Big Data và bài học cho những doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Một trong những xu hướng phát triển cùng với thời đại đó chính là việc áp dụng phân tích dữ liệu Big Data trong doanh nghiệp.Tháng […]

Contact Us

//]]>