Mô tả công việc

12/03/2020
Tầm quan trọng của JD trong doanh nghiệp

JD là gì? Cách viết JD hiệu quả nhất

Trong Quản trị nguồn nhân lực thường hay nhắc đến khái niệm JD hay bản Mô tả công việc. Thuật ngữ này được sử dụng xuyên […]
12/09/2019
Bạn đã hiểu thế nào về JD?

Bạn hiểu thế nào về JD?

JDs là gì? Bản mô tả công việc hay JDs (Job Description), là tài liệu mô tả công việc cụ thể, về chức năng, nhiệm vụ […]
13/06/2019
Mô tả công việc là gì? Cách viết mô tả công việc hiệu quả nhất

Mô tả công việc là gì? Cách viết mô tả công việc hiệu quả nhất

“Bảng Mô tả công việc hoặc JD là một văn bản mô tả mục tiêu, các chức năng, các nhiệm vụ chính, các nhiệm vụ liên […]
13/06/2019
Bạn đã hiểu thế nào về JD?

Bản mô tả công việc chuẩn

Bản mô tả công việc (JD) là văn bản mô tả mục đích, chức năng, nhiệm vụ của một vị trí cũng như những yêu cầu […]

Contact Us