Các chỉ tiêu KPI thông dụng trong quản lý dự án

Làm thế nào để xác định KPI quản lý dự án phù hợp?
5/5 - (2 votes)

Last updated on 16/01/2024

Quản lý dự án là một quá trình phức tạp, đòi hỏi sự kiểm soát chặt chẽ và định hướng rõ ràng để đảm bảo sự thành công. Trong quá trình này, chỉ tiêu KPI quản lý dự án đóng vai trò vô cùng quan trọng. Chúng giúp đo lường, đánh giá và theo dõi hiệu suất của dự án, từ đó định hướng quyết định và cải tiến quy trình quản lý.

Có nhiều chỉ tiêu KPI khác nhau được sử dụng trong quản lý dự án, bao gồm thời gian, chất lượng, nguồn lực và rủi ro. Qua việc đo lường và theo dõi các chỉ tiêu này, các nhà quản lý dự án có thể hiểu rõ hơn về tiến độ, hiệu suất, và mức độ đạt được mục tiêu của dự án. Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu các chỉ tiêu KPI thông dụng trong quản lý dự án.

Bắt đầu từ việc hiểu và áp dụng các chỉ tiêu KPI trong quản lý dự án, bạn sẽ có cơ sở để định hướng quyết định, đánh giá hiệu suất và cải tiến dự án một cách hiệu quả. Hãy cùng chúng tôi khám phá các chỉ tiêu KPI thông dụng và tìm hiểu về vai trò quan trọng của chúng trong quản lý dự án.

Khái niệm và vai trò của KPI trong quản lý dự án

KPI, hay còn gọi là Key Performance Indicators, là những chỉ số hiệu suất chính giúp đánh giá sự tiến triển của một dự án. Chúng giúp đo lường và theo dõi các yếu tố quan trọng như thời gian, chất lượng, nguồn lực, và rủi ro để đảm bảo dự án đạt được mục tiêu.

Tuy nhiên, đôi khi chúng ta có thể tự hỏi liệu KPI quản lý dự án của chúng ta có phản ánh đúng thực trạng dự án hay không. Có những lúc, KPI được đặt ra không đủ cụ thể hoặc không phản ánh đúng những yếu tố quan trọng. Điều này có thể dẫn đến việc đánh giá sai lệch về hiệu suất và mất điểm tầm nhìn toàn diện về dự án.

Để đảm bảo KPI quản lý dự án phản ánh đúng thực trạng, cần phải đặt ra những chỉ số cụ thể, đo lường được các yếu tố quan trọng và phù hợp với mục tiêu của dự án. Ngoài ra, việc liên tục theo dõi, đánh giá và điều chỉnh KPI cũng là yếu tố quan trọng để đảm bảo tính chính xác và đồng nhất của chúng.

Khái niệm và vai trò của KPI trong quản lý dự án

Tầm quan trọng của KPI trong quản lý dự án

KPI giúp đo lường và theo dõi hiệu suất của dự án thông qua việc đánh giá các chỉ số quan trọng như thời gian, chất lượng, nguồn lực và rủi ro. Chúng cung cấp một cơ sở cụ thể để đo lường tiến độ, xác định mức độ đạt được mục tiêu và định hướng quyết định trong quá trình quản lý dự án.

Tương tự như chiếc la bàn, khi chạm vào KPI, nhà quản lý dự án như đang nhận được một hướng dẫn vững chắc. KPI giúp họ biết liệu dự án đang diễn ra theo kế hoạch hay không, liệu chất lượng sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn hay không, liệu nguồn lực và ngân sách được sử dụng hiệu quả hay không, và liệu rủi ro được quản lý và giảm thiểu đúng cách hay không.

Từ việc chạm vào KPI, nhà quản lý dự án có thể định hướng công việc, điều chỉnh chiến lược và đưa ra các quyết định cần thiết để đảm bảo sự thành công của dự án. KPI mang lại khả năng đánh giá và phản ánh khách quan về hiệu suất và tiến độ, giúp tạo ra một môi trường quản lý dự án hiệu quả và đáng tin cậy.

Các loại KPI trong Quản lý dự án

Trong quản lý dự án, có nhiều loại KPI khác nhau được sử dụng để đánh giá hiệu suất và đo lường sự tiến triển của dự án:

 • KPI theo lịch trình: Bạn có nắm chắc được dự án của mình đang tiến triển đúng kế hoạch hay không? Thông qua KPI quản lý dự án về lịch trình, việc này không còn là nỗi lo.
 • KPI chi phí: Quản lý chi phí luôn là một thách thức. Để không bị lệch hướng, liệu KPI quản lý dự án về chi phí của bạn đã được thiết lập một cách minh bạch và khoa học chưa?
 • KPI chất lượng: Chất lượng sản phẩm hay dịch vụ là yếu tố then chốt quyết định sự hài lòng của khách hàng. Vậy, bạn đã có KPI quản lý dự án để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho dự án của mình chưa?
 • KPI phạm vi: Phạm vi dự án cần được quản lý chặt chẽ để tránh sự lan rộng không kiểm soát. KPI quản lý dự án sẽ giúp bạn kiểm soát phạm vi dự án hiệu quả, bạn đã thử chưa?
 • KPI tài nguyên: Tài nguyên là một phần quan trọng của mọi dự án. Đặt ra KPI cho việc quản lý tài nguyên có thể giúp bạn tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực có giá trị này.

Các loại KPI trong Quản lý dự án

Cách tính một số chỉ tiêu KPI thông dụng trong quản lý dự án

Phương sai lịch trình dự án (SV)

Phương sai lịch trình dự án (Schedule Variance – SV) là một chỉ số trong quản lý dự án được sử dụng để đo lường sự chênh lệch giữa tiến độ thực tế và tiến độ kế hoạch của một dự án tại một thời điểm cụ thể. SV giúp xác định xem dự án đang diễn ra trễ so với kế hoạch (âm giá trị) hay nhanh hơn kế hoạch (dương giá trị).

Công thức tính Phương sai lịch trình dự án (SV) là:

SV=EV−PV

Trong đó:

SV là Phương sai lịch trình dự án (Schedule Variance).

EV (Earned Value) – là giá trị thực tế của công việc đã được hoàn thành tại một thời điểm cụ thể. Nó có thể được tính bằng cách nhân phần trăm hoàn thành (% Complete) với giá trị dự kiến của công việc.

PV (Planned Value) – là giá trị dự kiến của công việc đã phải được hoàn thành tại một thời điểm cụ thể. Nó thường được tính bằng cách nhân phần trăm hoàn thành (% Complete) với giá trị dự kiến của công việc.

Giá trị của SV sẽ cho biết liệu dự án có đang trễ (nếu SV là âm) hay đang tiến triển nhanh hơn kế hoạch (nếu SV là dương).

 • Nếu SV>0: Dự án đang tiến triển nhanh hơn kế hoạch.
 • Nếu SV<0: Dự án đang trễ kế hoạch.
 • Và nếu SV=0: Dự án đang tiến triển theo kế hoạch.

Phương sai lịch trình dự án cung cấp thông tin quan trọng giúp quản lý dự án đưa ra các quyết định và điều chỉnh cần thiết để duy trì hoặc cải thiện hiệu suất và tiến độ của dự án.

Thời gian chu kỳ dự án

Thời gian chu kỳ dự án là khoảng thời gian giữa hai sự kiện quan trọng hay hai điểm thời gian quan trọng trong dự án. Chu kỳ dự án thường được sử dụng để đo lường sự tiến triển của dự án và đánh giá hiệu suất làm việc theo khoảng thời gian cố định.

Cách tính thời gian chu kỳ dự án thường dựa trên sự kiện hoặc giai đoạn quan trọng trong dự án. Bạn có thể sử dụng công thức sau để tính thời gian chu kỳ:

Thời gian chu kỳ dự án

Trong đó:

 • Thời gian chu kỳ là thời gian mà một chu kỳ dự án bao gồm.
 • Thời gian hiện tại là thời điểm hiện tại trong dự án (thường là ngày hoặc tuần).
 • Thời gian bắt đầu chu kỳ trước đó là thời điểm bắt đầu của chu kỳ trước đó.
 • Số chu kỳ là số lượng chu kỳ đã trôi qua.

Ví dụ: Nếu bạn muốn tính thời gian chu kỳ hàng tuần, bạn có thể chọn thời điểm bắt đầu của chu kỳ là thứ Hai hàng tuần, và sau đó sử dụng công thức trên để tính thời gian chu kỳ hàng tuần dựa trên thời điểm hiện tại và số tuần đã trôi qua.

Thời gian chu kỳ dự án giúp quản lý theo dõi tiến độ của dự án, đặt ra mục tiêu cụ thể cho từng chu kỳ và giúp dự án duy trì sự linh hoạt trong quá trình thực hiện.

Chỉ số hiệu suất chi phí (Cost Performance Index – CPI):

CPI đo lường sự hiệu suất của dự án liên quan đến chi phí, tức là giúp đánh giá nếu giá trị thực tế của công việc đã hoàn thành so với giá trị dự kiến. Công thức tính CPI là:

CPI = EV/AC

Trong đó:

 • EV là Giá trị thực tế (Earned Value) – là giá trị thực tế của công việc đã được hoàn thành.
 • AC là Chi phí thực tế (Actual Cost) – là tổng chi phí thực tế đã được chi tiêu cho công việc đã hoàn thành.

Giá trị của CPI giúp đánh giá xem dự án đang dùng chi phí hiệu quả hay không:

 • CPI>1: Dự án hiệu quả chi phí.
 • CPI<1: Dự án chi phí vượt quá dự kiến.

Tỷ lệ hạng mục dự án chỉ có chỉ số CPI

Tỷ lệ hạng mục dự án có chỉ số CPI>=1

Chỉ số hiệu suất lịch trình (Schedule Performance Index – SPI):

SPI đo lường sự hiệu suất của dự án liên quan đến thời gian, tức là giúp đánh giá nếu tiến độ thực tế của dự án so với tiến độ kế hoạch. Công thức tính SPI là:

SPI = EV / PV

Trong đó:

 • EV là Giá trị thực tế (Earned Value) – là giá trị thực tế của công việc đã được hoàn thành.
 • PV là Giá trị dự kiến (Planned Value) – là giá trị dự kiến của công việc đã phải được hoàn thành.

Giá trị của SPI giúp đánh giá xem dự án đang tiến triển theo kế hoạch hay không:

 • SPI>1: Dự án tiến triển nhanh hơn kế hoạch.
 • SPI<1: Dự án tiến triển chậm hơn kế hoạch.

Tỷ lệ hạng mục dự án có chỉ số SPI

Tỷ lệ hạng mục dự án có chỉ số SPI

Chỉ số CPI và SPI cung cấp thông tin quan trọng để quản lý dự án đưa ra các quyết định và điều chỉnh cần thiết để duy trì hoặc cải thiện hiệu suất và tiến độ của dự án.

Tỷ lệ hoàn thành công việc đúng hạn

On – Time Completion Rate – Tỷ lệ hoàn thành công việc đúng hạn là một chỉ số trong quản lý dự án đo lường khả năng của dự án hoàn thành công việc theo đúng kế hoạch thời gian đã đề ra. Tỷ lệ này thường được tính toán dựa trên thời gian dự kiến và thời gian thực tế mà công việc hoàn thành.

Công thức tính tỷ lệ hoàn thành công việc đúng hạn là:

Tỷ lệ hoàn thành công việc đúng hạn

Trong đó:

 • Số công việc hoàn thành đúng hạn là số lượng công việc hoàn thành theo đúng thời gian dự kiến.
 • Tổng số công việc là tổng số lượng công việc trong dự án.

Tỷ lệ hoàn thành công việc đúng hạn cung cấp thông tin quan trọng về khả năng của dự án duy trì tiến độ và thực hiện theo đúng kế hoạch thời gian. Đối với các dự án quan trọng với các mốc thời gian cụ thể, tỷ lệ này là một trong những chỉ số quan trọng để theo dõi và đánh giá hiệu suất của dự án.

Tỷ lệ dự án được hoàn thành đúng hạn và trong hạn mức dự án

Chỉ tiêu tỷ lệ dự án được hoàn thành đúng hạn và trong hạn múc dự án là chỉ số quan trọng đánh giá khả năng tuân thủ kế hoạch .Tỷ lệ này có thể được sử dụng để đánh giá hiệu suất của tổ chức trong việc duy trì và thực hiện các dự án theo đúng kế hoạch. Nếu tỷ lệ này cao, tức là nhiều dự án được hoàn thành đúng hạn, tổ chức có khả năng tốt trong việc quản lý thời gian và đáp ứng kế hoạch dự kiến.

Tỷ lệ dự án được hoàn thành đúng hạn và trong hạn mức dự án

Số lần chậm/sai sót trong việc tiếp nhận yêu cầu và thủ tục giải quyết chế độ cho người lao động

Số lần chậm/sai sót trong việc tiếp nhận yêu cầu và thủ tục giải quyết chế độ cho Nhân Lực (NLĐ) tại Ban Quản lý dự án thường được đánh giá để đo lường chất lượng và hiệu suất của quá trình quản lý nhân sự. Có thể sử dụng một chỉ số để đo lường sự chậm trễ hoặc sai sót trong quá trình này, và có thể gọi là “Chỉ số Chậm/Sai Sót tiếp nhận yêu cầu nhân sự.”

Cách tính có thể dựa trên số lần chậm trễ hoặc sai sót so với tổng số yêu cầu hoặc thủ tục, và có thể được biểu diễn như sau:

Số lần chậm/sai sót trong việc tiếp nhận yêu cầu và thủ tục giải quết chế độ cho người lao động

Trong đó:

 • Số lần chậm trễ hoặc sai sót là số lần mà quá trình tiếp nhận yêu cầu hoặc thủ tục giải quyết chế độ cho NLĐ chậm trễ hoặc có sai sót
 • Tổng số yêu cầu hoặc thủ tục là tổng số lần yêu cầu hoặc thủ tục được xử lý trong một khoảng thời gian cụ thể.

Chỉ số này giúp đánh giá chất lượng của quy trình tiếp nhận và giải quyết chế độ cho NLĐ, và nếu nó cao, có thể đề xuất rằng có cần phải cải thiện quy trình để giảm thiểu chậm trễ và sai sót. Nó cũng có thể giúp đưa ra các biện pháp cải tiến và đảm bảo rằng quy trình được thực hiện một cách hiệu quả và chính xác.

Tỷ lệ lỗi và chi phí sửa lỗi của dự án

Lỗi dự án là một sai sót, vấn đề hoặc khuyết sót trong quá trình quản lý dự án hoặc thực hiện dự án, có thể ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ, ngân sách, hoặc mục tiêu chung của dự án. Dự án có lỗi có thể xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau như sự thiếu sót trong quy trình, giao tiếp không hiệu quả, hiểu lầm yêu cầu, hay sự không kiểm soát rủi ro.

Cách tính lỗi dự án không có một công thức cụ thể, vì lỗi có thể có nhiều dạng và đo lường tùy thuộc vào bối cảnh cụ thể của dự án. Dưới đây là một số cách chung để đo lường và theo dõi lỗi dự án:

 • Tỷ lệ lỗi (Error Rate): Tính tỷ lệ giữa số lượng lỗi và tổng số công việc hoặc sản phẩm được thực hiện

 

 • Chi phí sửa lỗi (Cost of Fixing Errors): Đo lường tổng chi phí cần thiết để sửa lỗi. Bao gồm cả chi phí thời gian và tài nguyên cần để sửa lỗi đã xảy ra.

 • Thời gian dự án trễ do lỗi: Đánh giá thời gian dự án bị trễ do việc xử lý lỗi. Đo lường sự chậm trễ trong tiến độ do quá trình sửa lỗi.

Quản lý lỗi dự án là một phần quan trọng của quá trình quản lý dự án, và mục tiêu là giảm thiểu số lượng lỗi và ảnh hưởng của chúng đối với dự án.

Tỷ lệ hạng mục của dự án đạt chất lượng theo tiêu chuẩn thiết kế

Tỷ lệ hạng mục của dự án đạt chất lượng theo tiêu chuẩn thiết kế là một chỉ số đo lường mức độ tuân thủ của các hạng mục, thành phần, hoặc phần của dự án với tiêu chuẩn thiết kế đã đặt ra. Đây là một cách để đánh giá chất lượng của từng phần của dự án và xác định liệu chúng tuân thủ đúng những yêu cầu thiết kế đã được xác định hay không.

Cách tính tỷ lệ hạng mục đạt chất lượng có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của dự án và tiêu chuẩn thiết kế được sử dụng. Tuy nhiên, một công thức chung có thể được sử dụng như sau:

Trong đó:

 • Số hạng mục đạt chất lượng là số lượng hạng mục, thành phần hoặc phần của dự án được đánh giá là tuân thủ đúng với tiêu chuẩn thiết kế hoặc yêu cầu chất lượng.
 • Tổng số hạng mục là tổng số lượng hạng mục, thành phần hoặc phần của dự án cần được đánh giá.

Ví dụ, nếu dự án có 50 hạng mục được đánh giá và 40 trong số đó tuân thủ đúng với tiêu chuẩn thiết kế, thì tỷ lệ hạng mục đạt chất lượng sẽ là  

Tỷ lệ này giúp quản lý dự án đánh giá mức độ chất lượng và tuân thủ của từng phần của dự án và có thể là một chỉ số hữu ích để đưa ra quyết định về việc cải thiện chất lượng trong quá trình thực hiện dự án.

Làm thế nào để xác định KPI quản lý dự án phù hợp?

Để xác định KPI quản lý dự án phù hợp, bạn cần xem xét mục tiêu và yêu cầu cụ thể của dự án. Đặt ra các KPI quản lý dự án cần phải cân nhắc đến các yếu tố như tầm quan trọng của dự án, nguồn lực sẵn có, và kỳ vọng của các bên liên quan. Mỗi KPI nên có tính đo lường được, liên quan, có thể đạt được, đủ rõ ràng và có thời gian xác định rõ.

Kết hợp việc tham khảo ý kiến từ các chuyên gia và nhóm dự án để đảm bảo rằng KPI được chọn lựa có thể phản ánh đúng hiệu suất làm việc thực tế và hỗ trợ đạt được mục tiêu dự án. Chọn lựa các KPI thích hợp đôi khi đòi hỏi sự cân nhắc giữa việc chú ý đến những chỉ số cụ thể như tiến độ, chi phí, và chất lượng, và việc duy trì tính cân bằng giữa chúng để đảm bảo đánh giá toàn diện về hiệu suất dự án.

Làm thế nào để xác định KPI quản lý dự án phù hợp?

Rủi ro khi quản lý dự án mà không có KPI

Quản lý dự án mà không có KPI (Chỉ số Hiệu suất) có thể đối diện với một số rủi ro và thách thức. Dưới đây là một số rủi ro phổ biến khi thiếu KPI trong quản lý dự án:

Thiếu đo lường hiệu suất:

 • Tiến độ dự án không rõ ràng: KPI giúp đánh giá tiến độ của dự án và xác định liệu nó đang diễn ra đúng kế hoạch hay không.
 • Không có cơ hội điều chỉnh: Thiếu KPI làm giảm khả năng quản lý và điều chỉnh dự án theo thời gian, ngân sách và phạm vi.

Chất lượng dự án và công việc không được rõ ràng: KPI có thể bao gồm các chỉ số chất lượng để đảm bảo rằng công việc được thực hiện đúng cách và đạt chất lượng yêu cầu.

Thiếu phản hồi quan trọng từ nhiều nguồn khác nhau: KPI giúp đo lường sự hài lòng của các bên liên quan và cung cấp phản hồi liên tục từ khách hàng, đối tác, và các bên liên quan khác.

Ngân sách không được rõ ràng: KPI về ngân sách giúp theo dõi các chi phí và đảm bảo rằng dự án không vượt quá kế hoạch tài chính.

Thiếu cơ sở dữ liệu thực tế: KPI cung cấp dữ liệu thực tế để hỗ trợ quyết định dự án, giúp quản lý dự án đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu chính xác và đầy đủ.

Tóm lại, KPI đóng vai trò quan trọng trong việc đo lường và quản lý hiệu suất của dự án. Thiếu KPI có thể làm mất đi khả năng đánh giá và điều chỉnh, tăng nguy cơ thất bại hoặc không đạt được mục tiêu đề ra.

Kết luận

Trên thực tế, KPI quản lý dự án đóng vai trò không thể thiếu trong việc đánh giá và quản lý hiệu suất của dự án. Chúng giúp nhà quản lý dự án có cái nhìn toàn diện về tiến độ, chất lượng, nguồn lực và rủi ro, từ đó định hướng quyết định và cải tiến quy trình quản lý. 

Việc xác định KPI phù hợp đòi hỏi sự cân nhắc và tham khảo ý kiến từ các chuyên gia và nhóm dự án. Các KPI cần phải được định hình cụ thể, đo lường được, liên kết và liên quan, khả thi và rõ ràng. Chúng cần phản ánh đúng hiệu suất làm việc thực tế và hỗ trợ đạt được mục tiêu của dự án.

KPI quản lý dự án không chỉ đơn thuần là những con số, mà chúng là công cụ quan trọng giúp đánh giá và định hướng công việc một cách khách quan. Với việc xác định và áp dụng KPI phù hợp, nhà quản lý dự án có thể đảm bảo sự thành công của dự án và tạo ra một môi trường quản lý hiệu quả và đáng tin cậy.

Để quản lý KPI của dự án một cách hiệu quả, việc sử dụng phần mềm quản lý dự án kết hợp với công cụ quản lý KPI hàng đầu có vai trò quan trọng.

Contact Us