10 phần mềm KPI tốt nhất
5/5 - (6 votes)

Phần mềm quản lý KPI (KPI Software) là giải pháp thiết kế và quản lý bộ chỉ tiêu KPI ở các cấp công ty, bộ phận hay cá nhân; giao cho các cá nhân phụ trách và quản lý quá trình nhập liệu, duyệt, đánh giá và tổng hợp kết quả đánh giá KPI để phục vụ các mục tiêu như điều hành chiến lược hay đánh giá kết quả công việc của bộ phận và cá nhân. Sử dụng phần mềm quản lý KPI (KPI Software) thông minh giúp doanh nghiệp tiết kiệm rất nhiều thời gian quản lý hệ thống chỉ tiêu KPI, đặc biệt ở các doanh nghiệp lớn.

Table of Contents

Phần mềm quản lý KPI là gì?

Phần mềm KPI (KPI Software) là giải pháp giúp nhà điều hành doanh nghiệp thiết kế hệ thống chỉ số hiệu suất trọng yếu (KPI), cập nhật số liệu thực thi cho các chỉ số KPI, đánh giá kết quả thực hiện KPI cho các bộ phận và nhân viên và trình bày báo cáo thực hiện KPI dưới dạng chỉ số hoặc báo cáo KPI tổng hợp (KPI dashboard).”

Với phần mềm quản lý KPI (KPI Software), doanh nghiệp có thể dễ dàng quản lý việc thực hiện các mục tiêu chiến lược cũng như có thêm căn cứ để đánh giá hiệu suất, kết quả làm việc của nhân viên. Công cụ quản lý này được thiết kế thông minh sẽ làm quá trình đánh giá KPI vốn khó và phức tạp, đặc biệt là ở những doanh nghiệp lớn trở nên đơn giản.

Thực tế, phần mềm đánh giá KPI thường cần kết nối với các hệ thống quản lý doanh nghiệp khác như DMS, CRM hay quản lý sản xuất (MES), nhân sự (HRM). Từ đó, phần mềm có thể cập nhật số liệu đầu vào cho các chỉ tiêu KPI, hoặc kết xuất đầu ra (kết quả đánh giá KPI) cho mục tiêu tính lương, thưởng trên hệ thống quản lý nhân sự. Trường hợp hoạt động động lập, phần mềm quản lý KPI sẽ cần nhập liệu trực tiếp hoặc import kết quả thực hiện từ Excel.

Phần mềm quản lý KPI là gì
Phần mềm quản lý KPI là gì

Đặc điểm nổi bật của phần mềm KPI (KPI Software)

Tính năng của phần mềm quản lý KPI (KPI Software)

Thiết kế chỉ tiêu KPI theo từng cấp: Công ty/Tập đoàn, Bộ phận, Cá nhân

Phần mềm quản lý KPI cần trang bị tính năng tạo chỉ số KPI theo từng cấp quản lý. Doanh nghiệp có thể lựa chọn thiết kế chỉ số KPI theo mô hình thác đổ từ công ty xuống bộ phận, bộ phận xuống cá nhân hoặc bổ sung các chỉ số KPI của riêng bộ phận hoặc cá nhân. Giải pháp đánh giá KPI cũng cần hỗ trợ người dùng import bộ chỉ tiêu đã thiết kế trên Excel, tất nhiên là theo form mẫu được quy định trên phần mềm. Cần có tính năng tạo chỉ tiêu hàng loạt để tiết kiệm thời gian cho người dùng.

Thiết kế chỉ tiêu cũng cần tạo được các thông số cụ thể như tên chỉ tiêu, chủ thể thực hiện (công ty, bộ phận hay cá nhân), người phụ trách chỉ số KPI, kỳ đánh giá (năm, quý hay tháng), số kế hoạch của chỉ tiêu, đơn vị tính, và công thức tính kết quả thực hiện KPI…

Phân cấp duyệt chỉ tiêu KPI

Sau khi thiết kế bộ chỉ tiêu, doanh nghiệp cần có cơ chế duyệt ban hành bộ chỉ tiêu. Việc duyệt bộ chỉ tiêu có thể thực hiện theo một hoặc nhiều cấp tùy doanh nghiệp. Tuy nhiên, thông thường việc duyệt bộ chỉ tiêu được phân cấp ở những doanh nghiệp lớn để tiết kiệm thời gian cho lãnh đạo cấp cao. Do đó giải pháp đánh giá KPI cần đáp ứng nhu cầu này.

Giao chỉ tiêu KPI cho người phụ trách (PIC)

Khi tạo chỉ tiêu, nhà quản lý cũng đồng thời cung cấp thông tin về người phụ trách (PIC) KPI. Khi chỉ tiêu KPI được duyệt cũng đồng nghĩa với việc chỉ tiêu đó được giao cho một PIC cụ thể. Tổng hợp các chỉ số KPI của PIC chính là bộ chỉ số KPI cá nhân của người đó.

Nhập liệu hoặc đánh giá trực tiếp bởi trưởng bộ phận

Trong quá trình thục hiện, người phụ trách chỉ tiêu KPI hoặc người được phân quyền nhập liệu sẽ nhập dữ liệu kết quả của chỉ tiêu. Nếu phần mềm quản lý KPI được tích hợp vào hệ thống quản lý chức năng khác, hệ thống sẽ lấy dữ liệu tự động qua API. Nếu kết quả thực hiện KPI là đánh giá trực tiếp của trưởng đơn vị, nhân sự này sẽ trực tiếp đánh giá theo biểu mẫu đã thiết kế.

Duyệt kết quả KPI theo nhiều cấp

Dữ liệu về kết quả thực hiện các chỉ số KPI sẽ được duyệt bởi các cấp có thẩm quyền theo phân quyền trên hệ thống. Ví dụ Trưởng bộ phận duyệt kết quả của nhân viên, Giám đốc duyệt kết quả của Trưởng phòng. Số liệu sau khi được duyệt sẽ cập nhật về báo cáo thực hiện KPI của chủ thể duyệt.

Cập nhật tình trạng thực hiện KPI

Khi nhà quản lý duyệt kết quả thực thi KPI thì họ cũng đồng thời cập nhật tình trạng thực hiện chỉ số KPI thành trạng thái “Kết thúc” (hoặc đã duyệt số liệu).

Tính năng của phần mềm quản lý KPI
Tính năng của phần mềm quản lý KPI

Đánh giá kết quả thực hiện chỉ số KPI

Trên cơ sở kết quả từng chỉ số KPI cá nhân đã được duyệt, nhà quản lý bấm nút Đánh giá để hoàn thành quy trình đánh giá và tính điểm thực hiện KPI tổng hợp cho nhân viên.

Tổng hợp và xếp hạng kết quả đánh giá KPI cho bộ phận, cá nhân

Thông in về kết quả đánh giá KPI của các đơn vị hoặc nhân viên sau khi đánh giá sẽ được tập hợp về màn hình “Tổng hợp kết quả đánh giá”, với mức độ hoàn thành (theo tỉ lệ %) và xếp loại (A, B, C, D…) theo quy định của quy chế đánh giá kết quả.

Báo cáo kết quả tổng quan thực hiện KPI theo từng cấp – dashboard

Các chỉ tiêu đã được đánh giá của từng chủ thể (công ty, bộ phận hay cá nhân) sẽ được cập nhật về giao diện Dashboard tương ứng. Nhà quản lý có thể xem được dashboard của các bộ phận hay cá nhân mình phụ trách để có thể ra quyết định quản lý phù hợp.

Có phiên bản mobile (KPI app)

Với đặc thù công việc của các nhà quản lý (di chuyển nhiều, họp hành nhiều) thì việc nhà cung cấp trang bị phiên bản mobile (KPI app) có vai trò quan trọng để giúp họ sử dụng KPI thường xuyên hơn như một công cụ quản lý. Tùy theo quan điểm của nhà phát triển mà KPI app có thể có đầy đủ tính năng hoặc chỉ thiên về những tính năng quan trọng như báo cáo, xem KPI cá nhân… và được sử dụng song song với phiên bản desktop/web.

Hạn chế của phần mềm KPI (KPI Software)

Mặc dù phần mềm quản lý KPI có vai trò quan trọng trong quản lý và điều hành doanh nghiệp, nó vẫn có những hạn chế nhất định.

 • Phần mềm KPI không phải là công cụ quản lý các chức năng của doanh nghiệp. Do đó, phần mềm quản lý KPI không thể sử dụng để quản lý việc vận hành trực tiếp các chức năng bán hàng, sản xuất hay mua sắm.
 • Phần mềm quản lý KPI cần được tích hợp với các hệ thống quản lý khác để có thể đồng bộ dữ liệu về kết quả đánh giá hoàn thành chỉ tiêu tự động, thay vì nhập liệu thủ công. Khi đó công cụ quản lý này mới phát huy được hết thế mạnh của nó.
 • KPI vốn dĩ không được sử dụng để quản lý mọi chỉ tiêu vận hành. Do đó phần mềm quản lý KPI thường cũng giúp doanh nghiệp quản lý các chỉ tiêu trọng yếu, chiến lược. Nếu muốn quản lý cả những chỉ tiêu kết quả thông thường, doanh nghiệp phải định nghĩa rõ và tạo nhóm phân loại chỉ tiêu để tránh nhầm lẫn.
 • Đối với một doanh nghiệp lớn, ví dụ 1000 người, số lượng chỉ tiêu phải đánh giá hàng năm rất lớn. Khi đó cần công cụ đánh giá có cơ chế hỗ trợ sàng lọc, phân quyền chi tiết việc nhập liệu, đánh giá, duyệt đến từng chỉ tiêu. Nếu không đáp ứng được yêu cầu này, việc đánh giá kết quả sẽ trở nên rối và mất rất nhiều thời gian của nhà quản lý.

10 phần mềm KPI (KPI Software) hiệu quả nhất cho doanh nghiệp

Phần mềm quản lý KPI digiiTeamW

Loại phần mềm Quản lý KPI, OKR, đánh giá kết quả
Đối tượng sử dụng Doanh nghiệp, Tổ chức
Chi phí Tùy thuộc vào số người sử dụng
Bản miễn phí Miễn phí dùng thử 30 ngày.
Trang web Phần mềm Quản lý KPI digiiTeamW
Nơi sản xuất Việt Nam
Tên doanh nghiệp Công ty CP Giải pháp Công nghệ OOC
Năm thành lập 2018
Trụ sở chính 12 Ngõ 293 Khuất Duy Tiến, Trung hòa, Cầu giấy, Hà nội
Hotline 0886595688

digiiTeamW là phần mềm quản lý KPI chuyên nghiệp, đã triên khai thành công ở các doanh nghiệp lớn. Ngoài ra, digiiTeamW còn hỗ trợ quản lý OKR, KRI trên cùng một nền tảng mà vẫn đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ của bộ chỉ tiêu đánh giá kết quả.

Vì sao phần mềm KPI digiiTeamW nên được doanh nghiệp lựa chọn?

 • Quản lý đa dạng KPI, OKR hay KRI. Đây là ưu điểm nổi bật của digiiTeamW. Ngoài digiiTeamW, không có công cụ quản lý riêng biệt hoặc cho bạn hơn một lựa chọn. Vậy nên, phần mềm quản lý KPI digiiTeamW là lựa chọn không thể phù hợp hơn cho quản lý hiệu quả công việc.
 • Mang lại trải nghiệm thân thiện trong quản lý hiệu quả công việc. Phần mềm quản lý KPI digiiTeamW là một giải pháp tổng hợp các phương thức quản lý hiệu suất, linh hoạt và đa năng. Phần mềm có thiết kế tối giản những vấn đảm bảo tính chặt chẽ, đảm bảo tối ưu trải nghiệm người dùng
 • digiiTeamW cung cấp hệ thống báo cáo, thanh trạng thái trực quan, thời gian thực về kết quả và tiến độ của mỗi chỉ tiêu. Phần mềm cũng cung cấp báo cáo chuyên sâu thể hiện kết quả đánh giá, tiến độ chi tiết của đơn vị hay cá nhân
 • Phần mềm hỗ trợ giao tiếp có cấu trúc trong quản lý hiệu quả công việc, tạo ra dòng công việc trôi chảy, xuyên suốt. Tại mỗi chỉ tiêu, nhà quản lý và nhân viên có thể thảo luận trực tiếp và và cập nhật tiến độ. Từ đó, nhà quản lý dễ dàng nắm bắt được tình hình công việc/chỉ tiêu KPI và mức độ đóng góp của mỗi cá nhân.

Tính năng chính của Phần mềm digiiTeamW

 • Tạo mới mục tiêu/chỉ tiêu /đầu việc cho công ty, bộ phận hay cá nhân
 • Xác định trọng số cho chỉ tiêu
 • Thiết lập công thức tính kết quả thực hiện
 • Phân công chỉ tiêu cho đơn vị hay cá nhân
 • Cung cấp cơ chế tạo mới chỉ tiêu và giao KPI đồng loạt cho nhiều bộ phận hoặc cá nhân.
 • Phân bổ nhanh KPI theo khung thời gian (từ năm xuống quý hoặc tháng)
 • Theo dõi quá trình thực thi, cập nhật kết quả và trạng thái thực hiện các chỉ số
 • Đánh giá và duyệt kết quả đánh giá thực hiện KPI
 • Xếp hạng nhanh đơn vị/cá nhân theo kết quả thực hiện công việc
 • Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện KPI và Dashboard
 • Hỗ trợ giao tiếp trong bộ phận/nhóm dự án cùng thực hiện một mục tiêu/chỉ số KPI/OKR
 • Hỗ trợ cơ chế phân giao chỉ tiêu cho nhân sự kiêm nhiệm hoặc nhiều chức danh
 • Cơ chế nhập số liệu thực hiện linh hoạt – nhập tay, import Excel hoặc tích hợp
 • Hỗ trợ kết xuất dữ liệu và báo cáo dưới nhiều định dạng phổ biến
 • Có phiên bản mobile (KPI app) cho 2 nền tảng chính là IOS và Android

Ưu điểm của Phần mềm digiiTeamW

 • Sử dụng tối giản các giao diện cho các phương pháp, công đoạn khác nhau: đơn giản, dễ học, dễ làm quen
 • Sử dụng công thức tính toán được thiết lập tương tự Excel
 • Có thể tạo nhanh hàng loạt chỉ tiêu nhờ tính năng thông minh
 • Thiết lập trọng số chỉ tiêu thông minh và linh hoạt
 • Đồng bộ cơ chế tính điểm của KPI và OKR để dùng chung một hệ đo lường cho kết quả cuối cùng
 • Cung cấp đa định dạng dữ liệu và chỉ tiêu KPI: dạng số lượng, % hay tiến độ (ngày tháng)
 • Kết hợp trạng thái chỉ tiêu và kết quả thực hiện KPI để báo cáo nhanh tình trạng
 • Kết hợp linh hoạt giữa tính toán tự động bằng phần mềm và phê duyệt “bằng tay” của quản lý
 • Tốc độ tải và tính toán nhanh – tải hàng trăm ngàn chỉ tiêu trong vài giây.
 • Phiên bản mobile hỗ trợ việc theo dõi/sử dung báo cáo hiệu quả công việc và quản lý KPI cá nhân thuận tiện hơn
 • Phù hợp với đa dạng các loại hình doanh nghiệp
 • Hoàn toàn phù hợp với phương pháp xây dựng hệ thống KPI của các đơn vị tư vấn uy tín như Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Dashboard của phần mềm KPI/OKR digiiTeamW

>>> Doanh nghiệp có thể đăng ký sử dụng digiiTeamW có thể đăng ký sử dụng ở quy mô nhân sự nhỏ với chi phí thuê bao không đáng kể. Tuy vậy, các DN lớn nên liên hệ với OOC để có phương án triển khai phù hợp nhất.

SCORO – Giải pháp Quản lý KPI

KPI Scoro là giải pháp đánh giá kết quả cho phép nhà quản lý giám sát từ mọi khía cạnh của doanh nghiệp trên một (hoặc một số) bảng điều khiển thời gian thực.

Tính năng nổi bật của phần mềm quản lý KPI Scoro:

 • Tích hợp Scoro với phần mềm quản lý nghiệp vụ hiện có của DN để theo dõi và giám sát dữ liệu trong một hệ thống chung.
 • Giám sát tất cả các góc độ của hiệu suất doanh nghiệp: dự án, ngân sách, bán hàng, hiệu suất nhóm, v.v.
 • Tùy chỉnh bảng điều khiển với các thành phần có sẵn và dữ liệu không giới hạn, v.v. để theo dõi mọi chỉ tiêu KPI.
 • Phân quyền cho mỗi người dùng tùy theo vai trò trên phần mềm.
 • So sánh dữ liệu giữa hai kỳ để xem xu hướng theo thời gian.

Phần mềm DOMO

Đây là một phần mềm của nước ngoài và được tin dùng bởi các tập đoàn lớn, phần mềm đánh giá kết quả Domo có danh tiếng tốt và xếp hạng Top 1 trong đánh giá của softwareadvice. Phần mềm đánh giá kết quả Domo có thể tổng hợp và phân tích dữ liệu KPI dưới dạng biểu đồ hình ảnh (BI) cực nhanh trong khoảng vài giây.

Phần mềm đánh giá kết quả – DOMO

Các tính năng nổi bật:

 • Tổng hợp, kết nối dữ liệu từ nhiều nguồn
 • Có thể kết nối với Google sheet để tích hợp dữ liệu
 • Cung cấp và phân tích dữ liệu đa dạng trên cơ sở các báo cáo trực quan

Simple KPI

Là phần mềm rất dễ sử dụng, Simple KPI sử dụng nền tảng Cloud, được thiết kế để cải thiện hiệu suất cho doanh nghiệp ở mọi quy mô và ngành nghề. Phần mềm quản lý KPI này bao gồm tất cả các công cụ DN cần có để quản lý và trực quan hóa KPI của mình với hàng loạt công cụ: KPI dashboard, báo cáo chi tiết, phân tích dữ liệu, tích hợp dữ liệu,…

Tính năng nổi bật:

 • Tạo công thức để thực hiện tính toán tự động KPI của DN hoặc bộ phận
 • Có sẵn thư viện KPI để DN lựa chọn hoặc tạo mới
 • Hệ thống báo cáo mạnh mẽ và đa chiều tới từng góc độ KPI của DN
 • Theo dõi KPI phòng ban trong DN

Ứng dụng Klipfolio

Công cụ bảng điều khiển này cung cấp một loạt các tính năng và tích hợp khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô. Với Klipfolio, bạn có thể tạo bảng điều khiển và báo cáo tùy chỉnh, giúp việc theo dõi và đo lường KPI của bạn trở nên dễ dàng.

Phần mềm dựa trên nền tảng đám mây. Nó cung cấp cho người dùng bảng dashboard theo thời gian thực, qua web và mobile. Phần mềm giúp hiển thị trực quan dữ liệu quan trọng nhất của bạn. Chương trình này thân thiện với người dùng và dễ cài đặt. Phần mềm đồng thời cung cấp rất nhiều mẫu dựng sẵn cho KPI dashboard.

Phần mềm KPI KlipFolio

Tính năng nổi bật:

 • Tập trung vào tính năng tạo dashboard cho người dùng
 • Có cả bản web và di động (KPI app)
 • Thân thiện và dễ cài đặt

Tableau

Phần mềm Tableau cung cấp thông tin chi tiết và dữ liệu thời gian thực cho KPI. Đây là công cụ mạnh mẽ cho khách hàng DN muốn phân tích sâu về các số liệu KPI. Tableau là một trong những công cụ trình diễn dữ liệu mạnh mẽ nhất.

Tính năng nổi bật:

 • Một trong những công cụ mạnh nhất về trình diễn dữ liệu – data visualzation
 • Được hỗ trợ bởi công ty hàng đầu trong lĩnh vực phân tích và trình diễn dữ liệu
 • Hỗ trợ trình bày dữ liệu của CSDL nằm ở các server khác
 • Thương hiệu manh, uy tín

Phần mềm Airtable

Airtable là công cụ quản lý dự án và nhiệm vụ có khả năng tạo bảng điều khiển KPI. Bố cục bảng điều khiển của Trình thiết kế giao diện hoàn toàn có thể tùy chỉnh cho phép bạn tổng hợp thông tin, nêu bật các xu hướng hoặc trực quan hóa phân phối trong biểu đồ và đồ thị. Bạn có thể đồng bộ dữ liệu bạn cần để hiển thị trên báo cáo KPI trên Airtable. Airtable cũng cung cấp các chế độ xem khác nhau cho dữ liệu của bạn. Cụ thể như như bảng Kanban, biểu đồ Gantt và chế độ xem lịch. Airtable có gói miễn phí với các chức năng hạn chế. Gói trả phí bắt đầu từ $10/tháng.

Phần mềm Quản lý KPI AirTable

Tính năng nổi bật:

 • Cung cấp nhiều chế độ xem khác nhau
 • Hỗ trợ mạnh quản lý KPI cho dự án
 • Dễ dàng tạo KPI dashboard
 • Có bản đóng gói miễn phí với tính năng hạn chế

Công cụ DashThis

DashThis đơn giản hóa theo dõi và giám sát KPI cho chiến dịch tiếp thị bằng cách cung cấp dashboard tập trung về tất cả KPI liên quan đến chiến dịch.

Phần mềm tích hợp riêng cho các công cụ tiếp thị phổ biến trên tất cả các kênh chính, chẳng hạn như Ahrefs, Semrush, Google Ads, Facebook Ads và Mailchimp. Người dùng có quyền truy cập vào tất cả dữ liệu họ cần. DashThis cũng cung cấp một loạt các mẫu tạo sẵn và giao diện kéo và thả để tùy chỉnh trang tổng quan. Do đó, DashThis trở thành một công cụ mạnh mẽ để phân tích KPI của chiến dịch tiếp thị.

Tính năng nổi bật:

 • Công cụ chuyển sâu cho theo dõi và giám sát KPI cho marketing
 • Dễ dàng tích hợp với các công cụ digital marketing khác
 • Cung cấp nhiều mẫu tạo sẵn và giao diện kéo thả
 • Dễ dàng tạo các widget báo cáo và dashboard
 • Hỗ trợ mạnh phân tích marketing

Phần mềm Fastwork

Phần mềm quản lý KPI FastWork hỗ trợ theo dõi kết quả thực hiện tại từng vị trí

Phần mềm của FastWork nằm trong phân hệ quản trị nhân sự FastWork HRM+.

Tính năng FastWork KPI:

 • Quản lý đo lường KPI theo tháng/quý/năm
 • Thiết lập, quản lý chỉ tiêu các cấp trong doanh nghiệp
 • Quản lý hoạt động tính toán kết quả KPI
 • Quản lý từ đo lường đến tính toán và thực hiện

Phần mềm Tanca

Tanca.io là giải pháp cho thuê (SAAS) thuộc Công ty CP Ứng Dụng Di Động Xanh. Tanca cung cấp Giải pháp KPI nhằm nâng cao hiệu suất của nhân viên, cắt giảm chi phí DN.

Đặc tính nổi bật của Giải pháp KPI Tanca gồm:

 • Định lượng, đo lường được chính xác bằng con số hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.
 • Triển khai dễ dàng (không cần máy chủ hay nhân viên IT), nhanh chóng (khoảng 15 ngày).
 • Sử dụng phần mềm dễ dàng qua di động và web, truy cập bất cứ đâu và bất cứ khi nào.
 • Hoạt động trên nền tảng cloud nên dễ dàng cập nhật tính năng mới
 • Liên kết điểm số KPI với hệ thống tính lương, thưởng và các chế độ chính sách khác.
 • Được hỗ trợ thường xuyên bởi đội ngũ kỹ thuật, tư vấn giàu kinh nghiệm

Triển khai giải pháp quản lý KPI (KPI Software) cần lưu ý gì?

Đừng coi phần mềm quản lý KPI là công cụ vạn năng. Để áp dụng tốt phần mềm đánh giá kết quả, doanh nghiệp cần thiết kế bộ chỉ tiêu KPI phù hợp. Tuy nhiên cũng không nên cầu toàn quá về bộ chỉ tiêu. Quá trình áp dụng KPI là quá trình thử, sai và điều chỉnh. DN nên chấp nhận một bộ KPI có chất lượng tương đối tốt. Sau đó, có thể điều chỉnh dần trong quá trình triển khai. Khi đó sẽ đảm bảo được cả chất lượng bộ chỉ tiêu, tính phù hợp và thời gian triển khai

Phần mềm KPI không phải là phần mềm công cụ quản lý chức năng (bán hàng, sản xuất…). Do đó không nên ghi nhận tất cả dữ liệu vận hành lên đây. Phần mềm đánh giá kết quả nên tích hợp với các phần mềm khác để cập nhật tự động dữ liệu.

Không thể coi nhẹ vai trò của người quản lý trong triển khai phần mềm KPI. Thiết kế chỉ tiêu KPI, duyệt chỉ tiêu và duyệt kết quả, đánh giá.

Các tiện ích tích hợp trong phần mềm quản lý KPI (KPI Software)

 • Hỗ trợ import bộ chỉ tiêu KPI từ Excel. Đây là tiện ích giúp người dùng nhanh chóng tạo bộ chỉ tiêu khi đã thiết kế sẵn trên Excel.
 • Xuất kết quả bộ chỉ tiêu KPI đã đánh giá ra Excel để thực hiện các nghiệp vụ khácT
 • Tích hợp với các giải pháp quản lý khác để tự động cập nhật dữ liệu
 • Giao tiếp có cấu trúc trong quá trình giao, theo dõi, đánh giá kết quả giữa cấp trên và cấp dưới

Các tiêu chí để cân nhắc lựa chọn giải pháp quản lý KPI

 • Phần mềm KPI có giao diện thân thiện, dễ dùng trong tất cả các khâu quản lý KPI
 • Cho phép định nghĩa loại, định dạng dữ liệu đầu vào khi thiết kế các chỉ tiêu KPI
 • Hỗ trợ nhập số liệu bằng các hình thức khác nhau.
  • Nhập liệu bằng tay
  • Import dữ liệu từ file Excel
  • Đồng bộ trực tiếp từ các hệ thống quản lý khác của DN qua API.
 • Hỗ trợ phân quyền phân giao chỉ tiêu KPI, nhập số liệu, theo dõi thực thi
 • Phân quyền duyệt kết quả thực hiện KPI theo nhiều cấp.
 • Hệ thống báo cáo và Dashboard đẹp, logic, linh hoạt và cung cấp thông tin giá trị cho quản lý. Dashboard cần trình bày gọn gàng trong 1 – 2 trang màn hình
 • Khả năng tùy biến cao phù hợp với các doanh nghiệp có mô hình và quy mô đa dạng

Đọc thêm: 

Author

Vũ Thành

Phone
Zalo
Phone
Zalo