5/5 - (1 vote)

Công ty Vận tải biển VIMC tin tưởng và tiếp tục sử dụng Phần mềm Đánh giá năng lực digiiCAT để đánh giá năng lực nhân viên trong Công ty .Vừa qua OOC có buổi hướng dẫn trực tuyến đánh giá năng lực cho đội ngũ nhân viên của Công ty Vận tải biển.

Về Dự án phần mềm đánh giá năng lực digiiCAT cho Công ty Vận tải biển

Công ty Vận tải biển VIMC tiếp tục tin tưởng và sử dụng phần mềm đánh giá năng lực digiiCAT để đánh giá năng lực nhân viên trong Công ty.

VIMC Shipping với quan điểm liên tục nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực cũng như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Vì vậy, toàn thể các cán bộ quản lý rất hào hứng và đánh giá cao quá trình triển khai phần mềm digiiCAT cũng như lợi ích mà phần mềm mang lại. Phần mềm tiện ích và lồng ghép đúng phương pháp quản lý phù hợp và doanh nghiệp mong muốn.

Dự án phần mềm đánh giá năng lực digiiCAT giúp VIMC Shipping đánh giá năng lực nhân viên dựa trên bộ từ điển và khung năng lực quy chuẩn. Kết quả đánh giá cho phép nhà quản lý phân loại nhân viên. Sử dụng phần mềm lâu dài còn cho nhà quản lý nhìn thấy sự phát triển của công ty. Báo cáo và cảnh báo từ digiiCAT sẽ đảm bảo sự kế hoạch trainning phù hợp cho sự phát triển của công ty.

Về Công ty CP Giải pháp Công nghệ OOC

OOC là một công ty công nghệ chuyên cung cấp các phần mềm chuyên sâu. Phần mềm digiiMS giúp giải quyết đa dạng những bài toán trong quản lý doanh nghiệp. Hệ sinh thái OOC bao gồm quản lý nhân sự, bán hàng, quản lý công việc và năng lực. Hiện nay, các phân hệ phần mềm digiiHRcore, digiiC&B, digiiCAT, digiiTeamW, … đã được nhiều khách hàng tin dùng.

digiiMS Phần mềm quản trị doanh nghiệp

digiiMS Phần mềm quản trị doanh nghiệp

Kế thừa kinh nghiệm hơn 20 năm từ Công ty Tư vấn Quản lý OCD, OOC tự tin giải quyết các nghiệp vụ quản lý một cách chuyên sâu, hỗ trợ quản lý doanh nghiệp thông minh.

Về Công ty Vận tải biển VIMC

Công ty Vận tải biển VIMC (viết tắt VLC) là đơn vị thành viên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), được thành lập ngày 08/5/2002 và có trụ sở chính tại Hà Nội. Là doanh nghiệp nòng cốt, chủ lực của ngành hàng hải Việt Nam, luôn đi đầu trong việc mở rộng hợp tác, hội nhập quốc tế, cung cấp dịch vụ Hàng hải trên phạm vi toàn cầu, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế biển của Việt Nam

Phần mềm Đánh giá năng lực cho Công ty Vận tải biển

Để tìm hiểu thêm và được tư vấn về dịch vụ của Công ty Giải pháp Công nghệ OOC, vui lòng liên hệ:

Công ty CP Giải pháp Công nghệ OOC
Phần mềm quản lý công việc | Phần mềm Quản lý năng lực | Phần mềm Quản trị nhân sự | Phần mềm KPI
Tel/Zalo: 0886595688
Email: [email protected]

Author

Vũ Thành

Phone
Zalo
Phone
Zalo