Tầm quan trọng của hệ thống đánh giá kết quả KPI

Tầm quan trọng của hệ thống đo lường và đánh giá kết quả KPI

Tầm quan trọng của hệ thống đo lường và đánh giá kết quả KPI

Rate this post

Last updated on 05/06/2023

Trong một tổ chức, áp lực công việc liên tục được gia tăng để đảm bảo tổ chức ấy có thể đánh giá kết quả dựa trên mục tiêu đã đề ra, đạt được mức hiệu suất cao hơn, và đảm bảo hiệu quả công việc của người lao động cũng như thúc đẩy thêm nhiều nhiệm vụ khác của tổ chức đó.

Quá trình được sử dụng để quản lý kết quả công việc này được gọi là quản lý hiệu suất.

Câu hỏi quan trọng là, “Làm thế nào để xác định được mức độ kỹ năng một nhân viên áp dụng vào công việc của mình, và cho đến mức độ nào thì anh ấy hoặc cô ấy có thể đạt được kết quả mong muốn?” Người ta thường tìm thấy câu trả lời trong quá trình đánh giá hiệu suất, khi người quản lý có thể đánh giá nhân viên qua những dữ liệu cứng, để từ đó đưa ra nhận xét về mức độ nhân viên đó đã thực hiện nhiệm vụ của mình.

Nhưng yếu điểm của cách đánh giá này là ở chỗ không thể xác định rõ liệu nhân viên đó có làm đúng trách nhiệm của mình hay không. Bởi suy cho cùng, bạn có thể sở hữu một nhân viên chăm chỉ và tận tuỵ, nhưng nếu anh ấy hoặc cô ấy không thể hoàn thành những công việc mang lại hiệu quả cho mục đích tổ chức đang hướng tới, thì điều đó cũng chẳng còn nghĩa lý gì.

Đó chính là lúc hệ thống đánh giá kết quả (KPI) cần được đi vào hoạt động, tương ứng ở cả 2 cấp độ tổ chức hay cá nhân. Ở cấp độ tổ chức, hệ thống đánh giá kết quả (KPI) là một thước đo định lượng phản ánh mức độ một tổ chức đạt được các mục tiêu được đề ra của nó.

Khi nhiệm vụ của một nhân viên được quy định rõ tại điều khoản của hệ thống đánh giá kết quả (KPI), điều đó cũng có nghĩa những gì nhân viên ấy đang làm cũng là phù hợp với các mục tiêu của tổ chức. Đây là sợi dây liên kết quan trọng giữa hiệu suất lao động và sự thành công của tổ chức.

Phần mềm KPI digiiTeamW của OOC hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá kết quả công việc một cách có hệ thống và bài bản, dựa trên mục tiêu chiến lược của công ty.

Bài viết được lược dịch bởi: Công ty Tư vấn Quản lý OCD

Nguồn: Linkedin

Để tìm hiểu thêm và được tư vấn Phần mềm Quản lý digiiMS của Công ty Giải pháp Công nghệ OOC, vui lòng liên hệ:

Công ty CP Giải pháp Công nghệ OOC

Phần mềm Quản lý Công việc | Phần mềm Quản lý Năng lực | Phần mềm Hồ sơ Nhân sự | Phần mềm Đánh giá Kết quả KPI | Phần mềm Quản lý Đãi ngộ

Điện thoại: 0886595688

Contact Us