0963 63 60 66

Đánh giá năng lực

30/11/2018
Khung năng lực COID

Khung năng lực là gì?

Ứng dụng khung năng lực để đánh giá kỹ năng, thái độ của ứng viên và nhân viên đã dần trở nên phổ biến hơn trong […]
10/10/2018
Trường Phổ thông Olympia

OOC cung cấp phần mềm Quản lý năng lực DigiiCAT cho HT Trường PT Liên cấp Olympia

Tháng 9/2018, Công ty Giải pháp Công nghệ OOC cung cấp phần mềm Quản lý năng lực digiiCAT cho Trường Phổ thông Liên cấp Olympia, Công […]
04/09/2018
OOC - digiiCAT

Quy trình đánh giá năng lực cá nhân trên Phần mềm Quản lý Năng lực digiiCAT

Phần mềm digiiCAT của OOC là một phần mềm đánh giá năng lực theo phương pháp khung năng lực COID của OCD. Với từ điển năng […]
10/05/2018
digiiCAT

Quy trình đánh giá năng lực cá nhân sử dụng phần mềm Khung năng lực CAT của OOC

Phần mềm Khung năng lực của OOC là giải pháp hữu ích giúp doanh nghiệp tự thiết kế và vận hành hệ thống đánh giá năng […]
//]]>