fbpx

Triển khai KPI

08/03/2019
Ý nghĩa của hệ thống chỉ tiêu KPI

Ý nghĩa của hệ thống chỉ tiêu KPI

Chỉ số đánh giá hiệu quả công việc, hay hệ thống chỉ tiêu KPI, là một công cụ đo lường của cá nhân hoặc tổ chức […]
29/11/2018
Truyền thông: yếu tố then chốt trong triển khai KPI

Truyền thông: yếu tố then chốt trong triển khai KPI

Bà Nguyễn Thị Nam Phương, Tư vấn trưởng Công ty Tư vấn Quản lý OCD, Trưởng dự án Tư vấn Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh […]
12/09/2017
Phần mềm KPI không đơn thuần là công cụ quản lý

Hệ thống chỉ tiêu KPI không chỉ đơn thuần là công cụ quản lý – Phỏng vấn bà Nguyễn Thị Nam Phương

Thay đổi hệ thống quản lý luôn là vấn đề nan giải với bất kỳ doanh nghiệp nào vì đòi hỏi sự nỗ lực của tất […]
//]]>