Tin tức
Brochure OOC
Tin tức

Brochure OOC

Brochure OOC: To overcome these difficulties, OCD Management Consulting co-operated with 3Ps Technology Solutions Company to build digiiMS Businesses Management Software focusing on digitizing management systems. The Challenge: Many enterprises...
Chuyển đổi số Dự án Khách hàng Phần mềm Quản lý năng lực digiiCAT Tin tức Triển khai phần mềm
Hướng dẫn về quản lý năng lực cho SATO Việt nam
Chuyển đổi số Dự án Khách hàng Phần mềm Quản lý năng lực digiiCAT Tin tức Triển khai phần mềm

OOC cung cấp hệ thống phần mềm quản lý năng lực cho SATO Vietnam

Năm 2019, Công ty Tư vấn Quản lý OCD ký hợp đồng tư vấn hệ thống phần mềm đánh giá năng lực theo phương pháp khung năng lực cho SATO Việt...
Chuyển đổi số Dự án Khách hàng Phần mềm Phần mềm Quản lý năng lực digiiCAT Tin tức Triển khai phần mềm
Vinalines - Phần mềm quản lý digiiMS
Chuyển đổi số Dự án Khách hàng Phần mềm Phần mềm Quản lý năng lực digiiCAT Tin tức Triển khai phần mềm

Cung cấp phần mềm quản lý digiiMS cho Vinalines

Tháng 1 năm 2019, Công ty Giải pháp Công nghệ OOC ký kết hợp đồng cung cấp Phần mềm Quản lý digiiMS, bao gồm các cấu phần Đánh giá...
  • 1
  • 2
Phone
Zalo
Messenger
Messenger
Phone
Zalo