Chuyển đổi số Dự án Khách hàng Tin tức

Cung cấp Phần mềm Đánh giá Năng lực DigiiCAT cho Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc A1

Phần mềm năng lực DigiiCAT cho TT Điều độ Hệ thống điện miền Bắc

Tháng 9/2018, Công ty Giải pháp Công nghệ OOC cung cấp Phần mềm Đánh giá Năng lực DigiiCAT cho Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Miền Bắc nhằm giúp cán bộ nhân viên Trung tâm có thể lưu trữ, quản lý từ điển năng lực và khung đánh giá năng lực cá nhân, từ đó cung cấp những báo cáo chính xác giúp các lãnh đạo ra quyết định kịp thời và đúng đắn. Dịch vụ cung cấp phần mềm Quản lý năng lực DigiiCAT nằm trong dự án tư vấn Đánh giá năng lực được ký kết giữa Công ty Tư vấn Quản lý OCD và Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Miền Bắc.

Phần mềm Đánh giá năng lực digiiCAT là công cụ giúp DN tự thiết kế khung năng lực và đánh giá năng lực. Dưới đây là giới thiệu ngắn gọn tính năng chính của Phần mềm Đánh giá năng lực.
Tự thiết kế từ điển năng lực và khung năng lực cho các vị trí
Phần mềm Quản lý năng lực cho phép tự thiết kế Từ điển năng lực dựa trên cơ sở dữ liệu gợi ý sẵn có theo ngành
• Thiết lập linh hoạt các nhóm năng lực, năng lực, điểm từng năng lực.
• Phần mềm cho phép tự thiết kế khung năng lực cho từng vị trí. Qua đó, phần mềm giúp thiết lập điểm tối thiểu và kỳ vọng với mỗi năng lực.

Tự thiết kế đợt đánh giá năng lực theo khung năng lực
Phần mềm Quản lý năng lực cho phép tự thiết kế nhiều đợt đánh giá sử dụng khung năng lực tùy chọn.
• Tài khoản Quản trị hệ thống có thể thiết lập chức danh được đánh giá, nhân sự đánh giá và được đánh giá trong từng đợt
• Quy ước tính điểm và lựa chọn loại hình đánh giá đa dạng.

Theo dõi và đánh giá năng lực theo khung năng lực
• Người đánh giá có thể đánh giá năng lực nhân viên hoặc ủy quyền cho nhân sự khác đánh giá.
Phần mềm Quản lý năng lực cho phép phân quyền giám sát quá trình đánh giá và xem kết quả

Báo cáo
Phần mềm Quản lý năng lực tự động thiết lập báo cáo theo nhiều tiêu chí
• Các báo cáo được hiển thị trực tiếp trên hệ thống online
• Dễ dàng kết xuất bản mềm để lưu trữ và sử dụng như đầu vào của công tác quản trị nhân sự khác.
Với các tình năng như trên, phần mềm Quản lý năng lực OOC – CAT giúp DN đánh giá năng lực cá nhân dễ dàng, linh hoạt. Báo cáo đánh giá năng lực giúp DN định hướng phát triển năng lực nhân viên. Kết quả đánh giá cũng là căn cứ cho tuyển dụng, tính lương, bổ nhiệm thăng chức.

OOC -
Phần mềm Quản lý Năng lực OOC – digiiCAT

Với phần mềm Quản lý năng lực DigiiCAT giúp lưu trữ, quản lý từ điển năng lực và đánh giá năng lực cá nhân được kỳ vọng sẽ giúp cho Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Miền Bắc phát triển vững mạnh hệ thống quản lý nội bộ công ty, chọn lọc, củng cố nguồn nhân lực, áp dụng thành công các công cụ và phương pháp để phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Để tìm hiểu thêm và được tư vấn về dịch vụ của Công ty Giải pháp Công nghệ OOC, vui lòng liên hệ:

Công ty CP Giải pháp Công nghệ OOC
Hotline: 0886595688

 

 

 

 

 

Author

oocvn

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone
Zalo
Messenger
Messenger
Phone
Zalo