Mockup
OOC - digiiMS

Phần mềm chuyên sâu
Hợp nhất quản lý và điều hành

Đăng ký ngay để trải nghiệm
Devices

Hệ thống phần mềm quản lý digiiMS

bao gồm các cấu phần sau

iphonemockup
features
Các tính năng
Checkmark
Ngân hàng dữ liệu tiêu chuẩn theo ngành
Checkmark
Hệ thống báo cáo cập nhật thời gian thực
Checkmark
Kinh nghiệm tư vấn doanh nghiệp gần 20 năm
Checkmark
Cơ chế phân quyền và bảo mật chặt chẽ
Checkmark
Dễ dàng tích hợp với các hệ thống khác

Đăng ký ngay để trải nghiệm

ĐĂNG KÝ NGAY
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Khách hàng