0963 63 60 66

Tài liệu

Tài liệu dành cho tất cả khách hàng và đối tác cần lấy thông tin chính thức về nhận diện thương hiệu của OOC và các phần mềm trong hệ thống digiiMS.

19/05/2020
Hồ sơ nhận diện thương hiệu OOC

Hồ sơ nhận diện thương hiệu OOC – OOC Brand Guildlines

Tài liệu dành cho tất cả khách hàng và đối tác cần lấy thông tin chính thức về nhận diện thương hiệu của OOC và các […]
07/01/2020
ban tin chuyen doi so

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi số 23: Chuyển đổi số trong điều hành và quản lý doanh nghiệp – Tiến tới hợp nhất và chuyên sâu

Thời đại internet bùng nổ, chuyển đổi số (Digital Transformation) ra đời và trở nên phổ biến trong thời gian gần đây. Nếu hoạt động hiệu […]
29/08/2019

OOC_Giao diện Phần mềm Quản lý Đãi ngộ digiiC&B

29/08/2019
Phần mềm nhân sự

OOC_Giao diện Phần mềm Quản lý Thông tin nhân sự digiiHRI

20/07/2019

Low cost HR technology

Presentation and Guide for practice on Low cost HR Technology by Mrs Nguyen Thi Nam Phuong, OOC R&D Director, at HR Forum 2019 in Vientiane organized […]
//]]>