OOC cung cấp phần mềm đánh giá nhân viên cho Công ty CP Dược phẩm Vĩnh Phúc (Vinphaco)

Phần mềm Hệ thống Quản lý OOC

Phần mềm Hệ thống Quản lý OOC

Rate this post

Last updated on 19/08/2023

Tháng 9 năm 2018, Công ty CP Giải pháp Công nghệ OOC đã triển khai dự án cung cấp Phần mềm Đánh giá Nhân viên cho Công ty CP Dược phẩm Vĩnh Phúc (Vinphaco), nhằm tăng hiệu suất làm việc, cải thiện lợi thế cạnh tranh, phục vụ cho công việc tuyển dụng, tính lương, bổ nhiệm thăng chức. Công ty CP Giải pháp Công nghệ OOC cung cấp 2 modules trong Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp digiiMS, liên quan trực tiếp đến đánh giá nhân viên bao gồm:

  • digiiCAT – Phần mềm đánh giá năng lực
  • digiiTeamW – Phần mềm Đánh giá kết quả KPI

2 modules phần mềm đánh giá nhân viên này sẽ giúp đánh giá được 2 yếu tố quan trọng nhất: năng lực và kết quả công việc – KPI của nhân viên.

Vinphaco là doanh nghiệp hàng đầu về sản xuất thuốc tiêm với sản lượng dẫn đầu cả nước, được cấp chứng chỉ công nhận xưởng sản xuất thuốc tiêm dạng ống nước đạt tiêu chuẩn GMP – ASEAN đầu tiên ở miền Bắc. Hy vọng sự cung cấp phần mềm đánh giá nhân viên cho công ty dược phẩm của OOC có thể trợ giúp Vinphaco trong quá trình hiện đại hóa hệ thống quản lý của Công ty, mang lại hiệu quả tốt đẹp và thành công.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án Tư vấn chiến lược và hệ thống quản lý cho Vinphaco.

Trong dự án này, OCD thực hiện các hoạt động tư vấn song song với việc triển khai phần mềm đánh giá nhân viên:

  • Xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp
  • Tái cấu trúc doanh nghiệp
  • Chuẩn hóa chức năng nhiệm vụ
  • Xây dựng mô tả công việc
  • Xây dựng quy trình
  • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Để tìm hiểu thêm và được tư vấn về Phần mềm OOC digiiMS, vui lòng liên hệ:

Công ty CP Giải pháp Công nghệ OOC

Hotline/Zalo: 0886595688

Contact Us