0963 63 60 66

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 21, 2019

Phần mềm CRM là gì?
Phần mềm CRM là gì?
09/04/2019
Tầm quan trọng của chỉ số hiệu suất cốt lõi (KPI) trong việc tăng hiệu quả cho doanh nghiệp
Tầm quan trọng của chỉ số hiệu suất cốt lõi (KPI) trong việc tăng hiệu quả cho doanh nghiệp
10/04/2019

Trong số này, Bản tin Lãnh đạo và thay đổi, số 21 của OCD có những nội dung sau:

#1. Sự thay đổi tất yếu của Quản trị nguồn nhân lực trong CMCN 4.0 –
Kỳ 1: Sự lột xác của quản trị nhân sự | Tác giả: Nguyễn Thị Nam Phương, Tư vấn trưởng OCD
#2. Quản trị nhân lực DN Việt nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế | Tác giả: Vu Thanh Hang, CEO, OOC – digiiMS Solutions
#3. Đối mặt với CMCN 4.0, doanh nghiệp nên làm gì | Tang Khanh, CEO, OCD.

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 21 2019

Đọc thêm:

Tầm quan trọng của chỉ số hiệu suất cốt lõi (KPI) trong việc tăng hiệu quả cho doanh nghiệp

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

%d bloggers like this: