0963 63 60 66

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 21, 2019

CRM
CRM là gì? Tầm quan trọng của phần mềm CRM (Phần 2)
08/04/2019
Khái niệm cơ bản về thẻ điểm cân bằng (BSC)
Khái niệm cơ bản về thẻ điểm cân bằng (BSC)
11/04/2019

Trong số này, Bản tin Lãnh đạo và thay đổi, số 21 của OCD có những nội dung sau:

#1. Sự thay đổi tất yếu của Quản trị nguồn nhân lực trong CMCN 4.0 –
Kỳ 1: Sự lột xác của quản trị nhân sự | Tác giả: Nguyễn Thị Nam Phương, Tư vấn trưởng OCD
#2. Quản trị nhân lực DN Việt nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế | Tác giả: Vu Thanh Hang, CEO, OOC – digiiMS Solutions
#3. Đối mặt với CMCN 4.0, doanh nghiệp nên làm gì | Tang Khanh, CEO, OCD.

Bản tin Lãnh đạo và Thay đổi, số 21 2019

//]]>