0963 63 60 66

Presentation and Guide for practice on Low cost HR Technology by Mrs Nam Phuong, OOC R&D Director, at HR Forum 2019 in Vientiane held by AusAid Laos

hop-tac-ieit-ooc-1
OOC ký thỏa thuận hợp tác với Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế, Đại học Ngoại thương
19/07/2019
10 ứng dụng miễn phí tốt nhất cho hệ điều hành Mac OS X
10 ứng dụng miễn phí tốt nhất cho hệ điều hành Mac OS X
22/07/2019
Show all
Khách mời tại diễn đàn đến từ nhiều nước trên thế giới

Khách mời tại diễn đàn đến từ nhiều nước trên thế giới

Presentation and Guide for practice on Low cost HR Technology by Mrs Nguyen Thi Nam Phuong, OOC R&D Director, at HR Forum 2019 in Vientiane organized by AusAid Laos – OOC brochure

Low cost HR technology

HR simple & low cost technology – Guide for practice

OOC brochure

HR simple & low cost technology – Guide for practi

Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất digiiMS – OOC.vn

//]]>