OOC trở thành Đại sứ truyền thông trong Chiến dịch “Không bật mí những bí mật”

OOC Đại sứ truyền thông Chiến dịch “Không bật mí những bí mật”
Rate this post

Last updated on 29/12/2023

Hưởng ứng Chiến dịch truyền thông về An toàn, bảo mật thông tin trên mạng, do Oxfam tại Việt Nam, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS), Trung tâm Công nghệ Thông tin – Truyền thông Vietnet (Vietnet-ICT) dưới sự tài trợ của Liên minh Châu Âu tổ chức, trong tháng 5-6/2020, OOC đã tham gia trở thành Đại sứ đồng hành với Chiến dịch “Không bật mí những bí mật”.

Chúng tôi là một nhóm các tổ chức xã hội có chung niềm quan tâm tới quyền riêng tư. Chúng tôi hiểu rằng trong thời đại số này, khi mọi thông tin của chúng ta đều có thể được tìm thấy trên mạng, việc bảo vệ thông tin của mình và tôn trọng thông tin của người khác càng quan trọng hơn bao giờ hết.

Cùng với nhiều tổ chức và cá nhân khác trên toàn Việt Nam, chúng tôi đã thực hiện chiến dịch “Không bật mí những bí mật” để lan tỏa thông điệp về quyền riêng tư: “Không chia sẻ trên mạng xã hội danh tính và nhân thân, tình trạng sức khỏe của người khác vì những thông tin này thuộc về quyền riêng tư và được pháp luật bảo vệ. Việc chia sẻ thông tin khi chưa được sự cho phép của người sở hữu là xâm phạm quyền riêng tư – và có thể đang vi phạm pháp luật.”

OOC trở thành Đại sứ truyền thông trong Chiến dịch An toàn, bảo mật thông tin trên mạng

Cùng nhau, chúng ta hướng đến việc phát triển cộng đồng mạng văn minh và tôn trọng quyền riêng tư.

Contact Us