6 tiêu chí phải có của phần mềm đánh giá năng lực 2023?

6 tiêu chí phải có của phần mềm đánh giá năng lực 2023?

6 tiêu chí phải có của phần mềm đánh giá năng lực 2023?

Rate this post

Last updated on 09/06/2023

Phần mềm Đánh giá năng lực là phần mềm giúp doanh nghiệp có thể thiết kế từ điển năng lực, khung năng lực cho các vị trí và hỗ trợ tạo lập các đợt đánh giá, phân quyền đánh giá, thực hiện quá trình đánh giá năng lực và cung cấp báo cáo tự động, phục vụ việc tính lương cũng như các nhu cầu quản trị nhân sự khác.

Phần mềm Đánh giá năng lực tốt, do đó phải đáp ứng các tiêu chí:

– có giao diện thân thiện để thiết kế khung năng lực, từ điển năng lực, sao lưu các phiên bản khác nhau
– phân quyền, quyền đánh giá năng lực một cách linh hoạt
– cho phép thực hiện đánh giá năng lực bằng các phương tiện khác nhau, máy tính, máy tính bảng hay smart phone
– cho phép phòng nhân sự hoặc ban giám đốc quản lý quá trình đánh giá một cách thuận tiện
– cung cấp báo cáo đẹp, logic và phục vụ được nhiều mục tiêu khác nhau của quản trị nhân sự
– có khả năng tùy biến cao cho các mô hình và quy mô doanh nghiệp khác nhau

Với thiết kế đẹp, thân thiện, tính năng phong phú, khả năng tùy biến cao, Phần mềm Đánh giá năng lực digiiCAT của Công ty Giải pháp Công nghệ OOC được thiết kế qua sự hợp tác giữa các chuyên gia tư vấn quản lý hàng đầu với các chuyên gia phần mềm, hứa hẹn sẽ mang đến cho cộng đồng doanh nghiệp một giải pháp hữu ích.

Phần mềm Đánh giá năng lực DigiiCAT là công cụ giúp DN tự thiết kế khung năng lực và đánh giá năng lực. Dưới đây là giới thiệu ngắn gọn tính năng chính của phần mềm Khung năng lực.

Tự thiết kế từ điển năng lực và khung năng lực cho các vị trí

 • Cho phép tự thiết kế từ điển năng lực dựa trên cơ sở dữ liệu gợi ý sẵn có theo ngành
 • Thiết lập linh hoạt các nhóm năng lực, năng lực, điểm từng năng lực.
 • Cho phép tự thiết kế khung năng lực cho từng vị trí. Qua đó, phần mềm giúp thiết lập điểm tối thiểu và kỳ vọng với mỗi năng lực.

Tự thiết kế đợt đánh giá năng lực theo khung năng lực

 • Phần mềm Đánh giá năng lực digiiCAT cho phép tự thiết kế nhiều đợt đánh giá sử dụng khung năng lực tùy chọn.
 • Tài khoản Quản trị hệ thống có thể thiết lập chức danh được đánh giá, nhân sự đánh giá và được đánh giá trong từng đợt.
 • Quy ước tính điểm và lựa chọn loại hình đánh giá đa dạng.

Theo dõi và đánh giá năng lực theo khung năng lực

 • Người đánh giá có thể đánh giá năng lực nhân viên hoặc ủy quyền cho nhân sự khác đánh giá.
 • Cho phép phân quyền giám sát quá trình đánh giá và xem kết quả.

Tự động tạo báo cáo

 • Tự động thiết lập báo cáo theo nhiều tiêu chí.
 • Các báo cáo được hiển thị trực tiếp trên hệ thống online.
 • Dễ dàng kết xuất bản mềm để lưu trữ và sử dụng như đầu vào của công tác quản trị nhân sự khác.

Với các tình năng như trên, Phần mềm digiiCAT giúp doanh nghiệp đánh giá năng lực cá nhân dễ dàng, linh hoạt. Báo cáo đánh giá năng lực giúp định hướng phát triển năng lực nhân viên. Kết quả đánh giá cũng là căn cứ cho tuyển dụng, tính lương, bổ nhiệm thăng chức.

Để tìm hiểu thêm và được tư vấn Phần mềm Quản lý doanh nghiệp digiiMS, vui lòng liên hệ:

Công ty CP Giải pháp Công nghệ OOC

Điện thoại/Zalo: 0886595688

Contact Us