Vai trò, chức năng của phòng nhân sự

Vai trò, chức năng của bộ phận nhân sự trong doanh nghiệp
Rate this post

Last updated on 02/06/2023

Vai trò, chức năng của phòng nhân sự

Không như phòng kinh doanh, trong các công ty,  phòng nhân sự  không phải là bộ phận trực tiếp mang lại thu nhập cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, không thể vì vậy mà phủ nhận vai trò quan trọng của phòng nhân sự trong việc duy trì và phát triển của doanh nghiệp. 

🔰🔰Vai trò của phòng nhân sự

Trong doanh nghiệp vai trò của phòng nhân sự là tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp luôn diễn ra liên tục, hiệu quả. Đồng thời phòng nhân sự còn phụ trách công việc chăm lo cho cuộc sống của toàn bộ nhân viên trong công ty. Đại diện công ty xử lý các tranh chấp xảy ra tại công sở. Xây dựng và quản lý các chế độ phúc lợi, đãi ngộ đối với đội ngũ ngũ nhân sự trong công ty. Nói chung, phòng nhân sự có vai trò quản lý tất cả các vấn đề liên quan đến xây dựng, quản lý và phát triển nguồn nhân lực chất lượng và bền vững khoa học chắc chắn để doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Vai trò, chức năng của bộ phận nhân sự trong doanh nghiệp

🔰🔰Chức năng của phòng nhân sự

Phòng nhân sự có các chức năng chính sau đây:

1. Chức năng tuyển dụng – công việc chính phòng nhân sự

Tuyển dụng là quá trình tìm kiếm và lựa chọn nhân lực phù hợp để thực hiện các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp muốn đạt được thành công cần biết cách tận dụng tối đa hiệu quả tối đa từ các nguồn lực, trong đó quan trọng nhất là nguồn nhân lực. 

Trách nhiệm của phòng nhân sự là đảm bảo đủ số lượng nhân sự cần thiết cho doanh nghiệp hoạt động. Hơn nữa còn phải đảm bảo chất lượng của đội ngũ ngũ nhân sự, vì điều này sẽ đảm bảo lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. 

Ngày nay thị trường luôn biến động không ngừng, cách duy nhất giúp doanh nghiệp duy trì vị thế của mình là luôn có những chiến lược kinh doanh xuất sắc, mà điều này lại phụ thuộc phần lớn vào đội ngũ nhân lực. Chính vì vậy, phòng nhân sự cần thực hiện chức năng tuyển dụng tốt để có một đội ngũ ngũ nhân sự chất lượng, đáp ứng các yêu cầu và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.

2. Chức năng đào tạo

Ngoài hướng dẫn, phòng nhân sự hỗ trợ nhân viên hòa nhập với môi trường làm việc của doanh nghiệp, phòng nhân sự còn tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn cho nhân viên nhằm nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cần thiết phục vụ cho công việc job.

Tùy thuộc vào yêu cầu và quy định về hoạt động đào tạo của công ty mà phòng nhân sự sẽ xác định nhu cầu, xây dựng và quyết định chương trình đào tạo cụ thể. Đó có thể là chương trình đào tạo dành cho nhân viên mới, giúp họ làm quen với công việc hoặc là chương trình đào tạo dành riêng cho nhân viên đang làm việc tại công ty để nâng cao năng lực và trình độ của họ.

3. Chức năng quản lý

Phòng nhân sự sẽ xây dựng một hệ thống các quy định và tiêu chuẩn để quản lý công việc của toàn bộ nhân viên trong công ty. Định kỳ tiến hành đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên công ty, đưa ra các quyết định khen thưởng để thúc đẩy tinh thần làm việc của họ.

Đồng thời xây dựng và duy trì một môi trường làm việc tốt để thúc đẩy hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên. Bên cạnh đó còn đưa ra các biện pháp hiệu quả để xử lý các vết rạch phát sinh giữa các đội ngũ nhân viên với nhau và giữa các nhân viên với Ban lãnh đạo công ty.

4. Chức năng truyền thông

Phòng nhân sự cần nắm bắt các thông tin, quy định về nhân viên trong công ty và tạm thời tải các thông tin đó đến toàn thể nhân viên của công ty. Các thông tin này có thể là thông tin về luật lao động, các văn bản luật, quy định về lao động của nhà nước hay các quy định, thông báo trong nội bộ công ty. 

🔰🔰Nhiệm vụ của phòng nhân sự

Vai trò, chức năng của bộ phận nhân sự trong doanh nghiệp

1. Lập kế hoạch và thực hiện tuyển dụng nhân tài cho công ty

Nhiệm vụ quan trọng nhất của phòng nhân sự là lập kế hoạch và xây dựng chiến lược “Thu hút nhân tài” cho doanh nghiệp. Các nhân viên nhân sự sẽ phân phối các bộ phận khác nhau trong công ty để xác định nhu cầu tuyển dụng, thiết kế bảng mô tả công việc cho từng vị trí nhân viên, từ đó đưa ra kế hoạch tuyển dụng phù hợp nhất. 

Phòng nhân sự sẽ kết hợp với các bộ phận khác tổ chức quá trình tuyển dụng, chịu trách nhiệm tham vấn và giám sát toàn bộ quá trình tuyển dụng.

2. Đào tạo và phát triển chất lượng nguồn nhân lực 

Đào tạo và phát triển là việc tạo ra cho nhân viên cơ hội học tập để cải thiện và nâng cao năng lực nhằm thực hiện vai trò và nhiệm vụ của họ tốt hơn. Đồng thời giúp họ phát triển trình độ và kỹ năng để thực hiện các công việc phức tạp hơn trong tương lai.

Mục tiêu của hoạt động đào tạo là nhằm đáp ứng nhu cầu công việc trước mắt của doanh nghiệp. Trong khi đó phát triển các nguồn nhân lực hướng tới các công việc hiện tại và tương lai, mục tiêu nhằm đáp ứng các nhu cầu trong thời hạn của doanh nghiệp.

3. Duy trì và quản lý hoạt động của nguồn nhân lực 

Phòng nhân sự sẽ phối hợp với các bộ phận khác nhau trong quá trình điều hành công việc triển khai, sắp xếp các điều động nhân lực sao cho hợp lý để hoàn thành các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Đồng thời còn hướng dẫn, phổ biến các chính sách cho các bộ phận và nhân viên trong công ty, chịu trách nhiệm kiểm soát, đôn đốc mọi người thực hiện.

Chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương, thiết lập và xây dựng các chính sách khen thưởng, kỷ luật, phúc lợi, đánh giá năng lực nhân viên phù hợp và hiệu quả để đánh giá đúng tinh thần làm việc của nhân viên. 

Ban hành các văn bản, quy định cũng như bổ sung các vấn đề khác nhằm đảm bảo công ty điều tra đúng các quy định của nhà nước về luật lao động.

Tất cả các công việc trên đều hướng đến công việc duy trì và quản lý nguồn nhân lực sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Từ đó quay trở lại thành công và phát triển thời hạn dài cho doanh nghiệp.

4. Quản lý thông tin, hồ sơ nhân sự trong công ty

Khi có thêm thành viên mới gia nhập công ty, phòng nhân sự có nhiệm vụ chủ động cập nhật các thông tin liên quan đến nhân viên đó vào hệ thống của công ty. Điều khoản này nhằm phục vụ cho công tác quản lý, phân công, sắp xếp công việc được thuận lợi. Đồng thời, toàn bộ hồ sơ của nhân viên cũng cần được lưu trữ, cập nhật theo các biểu mẫu theo đúng quy trình quản lý của công ty.

Nguồn: hrchannels.com

Contact Us