OOC tham gia hội thảo khoa học “Thiết lập và ứng dụng KPIs, OKRs hiệu quả trong tổ chức

Hội thảo khoa học OOC

Tham gia hội thảo khoa học “Thiết lập và ứng dụng KPIs, OKRs hiệu quả trong tổ chức”, bà Nguyễn Thị Nam Phương Tư vấn trưởng Công ty Tư vấn Quản lý OCD, Giám đốc R&D Công ty Giải pháp Công nghệ OOC đã có bài tham luận với chủ đề ” Thực tiễn thiết kế và triển khai KPI tại doanh nghiệp – những sai lầm cần tránh và giải pháp”. Bài tham luận gồm 3 phần chính:

  1. Xu hướng sử dụng KPI – OKR trong quản trị doanh nghiệp
  2. Những sai lầm cần tránh trong thiết kế và triển khai KPI tại doanh nghiệp
  3. Khuyến nghị về triển khai hệ thống quản trị hiệu suất tại doanh nghiệp

Tham luận tại hội thảo khoa học “Thiết lập và ứng dụng KPIs, OKRs hiệu quả trong tổ chức

Contact Us