Phần mềm quản lý đãi ngộ digiiC&B

Phần mềm tính lương - quản lý đãi ngộ digiiC&B
Rate this post

Last updated on 26/05/2023

Phần mềm tính lương đang ngày càng trở nên quan trọng tại các doanh nghiệp lớn nhỏ. Khi mà lượng nhân sự đông hơn, khối lượng công việc dày hơn thì các thao tác tính lương thủ công không còn hữu ích. Tuy nhiên, với sự bão hòa của các nhà cung cấp phần mềm hiện nay, lựa chọn phần mềm lương phù hợp không phải chuyện đơn giản. 

Do đó, OOC xin giới thiệu phần mềm quản lý digiiC&B. digiiC&B tập trung khai thác những tính năng tính lương cơ bản, nâng cao và tùy biến linh hoạt. 

Nền tảng ra đời của phần mềm quản lý đãi ngộ digiiC&B

Dưới nền tảng gần 20 năm tư vấn của OCD – một trong những công ty tư vấn quản lý hàng đầu Việt Nam. digiiC&B là công cụ hỗ trợ doanh nghiệp tính toán lương cũng như các vấn đề liên quan đến đãi ngộ nhân sự. Mục tiêu của digiiC&B là giúp nhà quản lý nâng cao tính hiệu quả trong công tác quản trị nguồn nhân lực, giảm thiểu thời gian lãng phí thông qua các công cụ trực quan. 

Tổng quan về phần mềm quản lý đãi ngộ digiiC&B

Được xây dựng theo phương pháp 3P, digiiC&B liên kết chặt chẽ với các cấu phần khác của OOC digiiM. Phần mềm hỗ trợ tích hợp, tự động cập nhật đầu vào và tính toán, đơn giản hóa quá trình tính toán.

 • Cơ cấu tổ chức
 • KPI – quản lý hiệu suất 
 • Đánh giá năng lực
 • Thông tin nhân sự

– digiiC&B ứng dụng phương pháp trả lương 3P, doanh nghiệp sẽ thu hút và giữ chân nhân tài hiệu quả. Phương pháp này khắc phục các nhược điểm của phương pháp trả lương truyền thống. Đó là quá chú trọng đến bằng cấp hoặc thâm niên, không phân biệt được năng lực và đóng góp của cá nhân.

” Hệ thống lương 3P là hệ thống lương được xây dựng sao cho các cấu phần thu nhập cá nhân phản ánh được ba yếu tố (1) Position – Ví trị công việc, (2) Person – Năng lực cá nhân và (3) Performance – Kết quả công việc. Áp dụng phương pháp trả lương 3p, người lao động sẽ được trả lương phù hợp với ảnh hưởng và những đóng góp của họ cho công ty.”

– digiiC&B hỗ trợ doanh nghiệp phân bổ quỹ lương gắn kết chặt chẽ với mục tiêu chiến lược và chuỗi giá trị của doanh nghiệp. Các bảng tính tự động giúp công tác thiết kế và điều chỉnh hệ thống, chi tiết tính toán đến từng nhân viên nhanh chóng, đơn giản.

– Với thiết kế linh hoạt, người sử dụng dễ dàng điều chỉnh các biến số của chính sách. Do đó, digiiC&B giúp DN dễ dàng thiết lập hệ thống đãi ngộ theo phương pháp 3P hay một biến thể nào khác.

Tính năng chính của phần mềm tính lương digiiC&B

 • Hoạch định quỹ lương
 • Thiết kế hệ thống khung, bậc lương
 • Thiết lập chính sách đãi ngộ
 • Lập bảng tính lương
 • Lập/Duyệt bảng lương tháng
 • Báo cáo tổng hợp thu nhập
 • Chi tiết thu nhập người lao động
 • Phiếu lương
 • Kết nối KPI và kết quả đánh giá năng lực
 • Kết nối Portal

Nguồn: Công ty Giải pháp Công nghệ OOC

Tham khảo: Dịch vụ Tư vấn hệ thống lương của OCD

Contact Us